Un sfert de secol de la (re)nasterea A.G.I.R.. Primii pasi.

„Un popor care nu-si cunoaste istoria e ca un copil care nu-si cunoaste parintii.“
Nicolae Iorga

Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Timpurile se schimba, si noi odata cu ele)

Labor omnia vincit improbus. (Munca staruitoare invinge totul)

CUPRINS:

UN SFERT DE SECOL DE LA (RE)NASTEREA AGIR - PRIMII PASI 11
DOCUMENTE

Documentul nr. 1. (28 decembrie 1989)
Proces-verbal privind constituirea Comitetului de initiativa pentru infiintarea unei asociatii a inginerilor romani la nivel national 29

Documentul nr. 2. (13 ianuarie 1990)
Incheierea nr. 4 a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti privind acordarea personalitatii juridice
pentru AGIR 35

Documentul nr. 3. (17 ianuarie 1990)
Protocol privind intalnirea reprezentantilor comitetelor de initiativa AGIR si ALIR 40

Documentul nr. 4. (13 ianuarie 1990)
Informatie publica privind constituirea legala a Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania (AGIR) 42

Documentul nr. 5. (19 ianuarie 1990)
Proces-verbal privind intrunirea Comitetului de initiativa AGIR 45

Documentul nr. 6. (20 ianuarie 1990)
Proces-verbal privind concretizarea actiunilor si masurilor stabilite la reuniunea precedenta a Comitetului de initiativa care urma sa fie transformat in Comitet de organizare 53

Documentul nr. 7. (22 ianuarie 1990)
Proces-verbal referitor la reuniunea comitetelor de initiativa AGIR si ALIR, unificarea lor si constituirea Comitetului de organizare a Congresului de (re)Infiintare a Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania. Constituirea Comitetului provizoriu de conducere 57

Documentul nr. 8. (25 ianuarie 1990)
Proces-verbal privind sedinta Comitetului provizoriu de conducere la care se decide si aparitia publicatiei saptamanale „Curierul AGIR“ 65

Documentul nr. 9. (31 ianuarie 1990)
Adresa AGIR catre Primaria Municipiului Bucuresti pentru reconfirmarea dreptului de
folosinta asupra sediului 69

Documentul nr. 10. (9 februarie 1990)
Proces-verbal al sedintei Biroului Consiliului National al Inginerilor si Tehnicienilor (CNIT) 71

Documentul nr. 11. (14 februarie 1990)
Ordine de zi a sedintei Colectivului de conducere A.G.I.R. privind masuri administrative 78

Documentul nr. 12. (19 februarie 1990)
Adresa AGIR catre Vicepresedintele Guvernului Romaniei, acad. Mihai Draganescu, pentru legalizarea dreptului de folosinta de catre AGIR a localurilor ce au apartinut vechilor asociatii de ingineri 80

Documentul nr. 13. (3 aprilie 1990)
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 359 din 3 aprilie 1990 privind redarea in proprietatea AGIR a imobilului din Calea Victoriei nr. 118 84

Documentul nr. 14. (6-7 iunie 1990)
Congresul AGIR. Raportul Biroului Comitetului de organizare 86

Documentul nr. 15. (6-7 iunie 1990)
Congresul AGIR. Prezentarea Statutului si Codului de etica al inginerului 104

Documentul nr. 16. (6-7 iunie 1990)
Congresul AGIR. Propuneri de modificare a proiectului de statut 114

Documentul nr. 17. (7 iunie 1990)
Proces-verbal privind desfasurarea Congresului AGIR. Constituirea organismelor de lucru. Sinteza dezbaterilor. Alegerea Consiliului AGIR, a Colegiului de etica profesionala si Comisiei de cenzori 117

Documentul nr. 18. (7 iunie 1990) 
Proces-verbal privind numararea voturilor pentru alegerea organelor de conducere AGIR 133

Documentul nr. 19.
Obiective. Sarcini din programul de activitate adoptate la Congres 142

Documentul nr. 20. (18 septembrie 1990)
Incheierea Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti privind modificarile efectuate in conducerea Asociatiei si a statutului de functionare ca urmare a Congresului AGIR 160

ANEXE 167

 

Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati site-ul publicatiei