Tratat de petrochimie. Set vol.I si vol.II

CUPRINSUL VOLUMULUI I:

Lista acronimelor si abrevierilor
Cronologie

1. MATERII PRIME PETROCHIMICE
1.1 Scurt istoric
1.2. Materii prime petrochimice
1.3. Materii prime petrochimice intermediare
Bibliografie

2. HIDROCARBURI
2.1. Etena
2.2. Propena
2.3. Butan - butene
2.4. Butadiena (1,3 butadiena)
2.5. Fractia C5
2.6. Hidrocarburi aromatice
2.7. Etilbenzen
2.8. Stiren
2.9. Izopropilbenzen
Bibliografie

3. COMPUSI HALOGENA?I
3.1. Clorura de vinil
3.2. Clorura de viniliden
3.3. Cloroprenul
3.4. Cloroformul
3.5. Compusi hidrofluorurati
Bibliografie

4. ACIZI SI DERIVATI
4.1. Acrilonitrilul
4.2. Metacrilonitrilul
4.3. Acidul acrilic
4.4. Acidul metacrilic
4.5. Acetatul de vinil
4.6. Anhidrida maleica
4.7. Anhidrida ftalica
4.8. Dianhidrida piromelitica
4.9. Acidul tereftalic si dimetiltereftalatul
4.10. Acidul adipic
4.11. Caprolactoma
4.12. Aminoacizi
4.13. Izocianati
Bibliografie

5. EPOXI
5.1. Etenoxidul
5.2. Propenoxidul
5.3. Epiclorhidrina
Bibliografie

6. COMPUSI HIDROXILICI
6.1. Etenglicolul
6.2. Propenglicolul
6.3. Glicerina
6.4. Butandioli
6.5. Pentaeritrita
6.6. Fenolul
6.7. Bisfenolul
Bibliografie

7. COMPUSI CARBONILICI
7.1. Formaldehida
7.2. Acetaldehida
Bibliografie

8. METANOLUL
8.1. Scurt istoric
8.2. Piata metanolului
8.3. Termodinamica sintezei metanolului
8.4. Cinetica sintezei metanolului
8.5. Modelarea sintezei metanolului
8.6. Procedee de fabricare
8.7. Procedee industriale moderne de fabricare a metanolului
8.8. Procedee in curs de dezvoltare pentru fabricarea metanolului
8.9. Utilizarile metanolului
8.10. Dezavantajele economiei metanolului
8.11. Proprietati
8.12. Catalizatori
Bibliografie

9. HIDROGENUL
9.1. Introducere
9.2. Procedee de fabricatie
9.3. Catalizatori
9.4. Purificarea hidrogenului
9.5. Proprietati si utilizari
9.6. Procedee de perspectiva pentru obtinerea hidrogenului
Bibliografie
Bibliografie generala.


CUPRINSUL VOLUMULUI al II-lea:

1. INTRODUCERE
1.1. Scurt istoric 
1.2. Criterii de clasificare ale compusilor macromoleculari 
1.3. Sisteme de polimerizare

2. POLIOLEFINE 
2.1. Polietena de mica densitate - LDPE
2.2. Polietena de mare densitate - HDPE 
2.3. Polietena lineara - LLDPE
2.4. Polipropena - PP 
2.5. Polibutena - PB 
2.6. Polibutena-1 - PB-1
2.7. Poliizobutena - PIB

3. POLIMERI HIDROHALOGENA?I 
3.1. Policlorura de vinil - PVC
3.2. Policlorura de viniliden - PVDC
3.3. Polifluorura de vinil - PVF 
3.4. Polifluorura de viniliden - PFDV 
3.5. Politetrafluoretena - PTFE

4. POLIMERI SI COPOLIMERI AROMATICI 
4.1. Polistiren - PS
4.2. Polistiren expandat - EPS
4.3. Copolimerul acrilonitril - butadien - stirenic - ABS 
4.4. Rasini fenolice - RF 
4.5. Rasini epoxidice - RE
4.6. Policarbonat - PC

5. ELASTOMERI 
5.1. Cauciucul butadien-stirenic - SBR
5.2. Cauciucul polibutadienic - PB 
5.3. Cauciucul butilic - IIR 
5.4. Cauciucul poliizopropenic - PI 
5.5. Cauciucul cloroprenic - CR 
5.6. Cauciucul etena-propena - EPDM 
5.7. Cauciucul nitrilic - NBR 
5.8. Elastomeri termoplastici - TPE 
5.9. Elastomeri acrilici cu etena - EAR 
5.10. Polietena cloro-sulfonata - PECI S 
5.11. Elastomeri acrilici - ACM 
5.12. Elastomerii fluor-carbon - FKM 
5.13. Elastomeri polieterici - EPE 
5.14. Elastomerii poliuretanici - EPU

6. POLIURETANI - PUR (PU)
6.1. Istoric 
6.2. Productia si consumul
6.3. Proprietati si utilizari 
6.4. Procedee de fabricatie
6.5. Reciclarea poliuretanilor 
6.6. Toxicologie

7. POLIESTERI TERMOPLASTICI - TPEs
7.1. Istoric 
7.2. Productia si consumul 
7.3. Proprietati si utilizari
7.4. Procedee de obtinere

8. POLILACTIC ACID - PLA
8.1. Acidul lactic - LA 
8.2. Acidul polilactic - PLA

9. POLIESTERI NESATURA?I - PEAc
9.1. Istoric
9.2. Proprietati si utilizari 
9.3. Procedee de fabricatie
9.4. Formularea 
9.5. Stabilizatori 
9.6. Catalizatori 
9.7. Toxicitate

10. POLIETERI AROMATICI - PEAr
10.1. Polieteri alifatici - PEAr 
10.2. Polieteri aromatici - PEAr 
10.3. Polieteri sulfonati - PES 
10.4. Polieteri cetone - PEK 
10.5. Polieteri imide - PI
10.6. Toxicologie
11. POLIIMIDE - PI 
11.1. Istoric 
11.2. Procedee de sinteza a poliimidelor termoplastice
11.3. Poliimide termostabile 
11.4. Proprietati si domenii de utilizare
11.5. Toxicologie

12. POLIAMIDE-IMIDE - PAI 
12.1. Istoric 
12.2. Metode de fabricare 
12.3. Utilizarile poliamid-imidelor 
12.4. Tipuri comerciale ale poliamid-imidelor 
12.5. Proprietatile fizico-mecanice 
12.6. Rezistenta chimica 
12.7. Rezistenta la mediul ambiant 
12.8. Sisteme de formulare 
12.9. Toxicologie

13. POLIMERI METACRILICI - PM 
13.1. Istoric
13.2. Productia si consumul 
13.3. Proprietati si utilizari 
13.4. Procedee de fabricatie

14. POLIFENILENSULFURI - PPS
14.1. Istoric 
14.2. Procedee de fabricatie 
14.3. Utilizari PPS compoundate
14.4. Intarirea PPS cu alti polimeri 
14.5. Modelarea prin injectie 
14.6. Modelarea prin comprimare 
14.7. Compozite
14.8. Toxicitate

15. POLIACETALI - PMO
15.1. Istoric
15.2. Caracterizarea monomerului 
15.3. Sinteza poliacetalilor 
15.4. Proprietati 
15.5. Procesarea 
15.6. Utilizari 
15.7. Toxicitate

16. POLIARIL-ETER-SULFONE - PAES
16.1. Istoric 
16.2. Producatori 
16.3. Proprietati 
16.4. Procedee de sinteza
16.5. Domenii de utilizare 
16.6. Toxicologie

17. POLIVINIL ETERI - PVE 
17.1. Sinteza monomerilor vinil eteri 
17.2. Sinteza polimerilor polivinileterici 
17.3. Copolimerizarea 
17.4. Toxicitate

18. POLICICLO OLEFINE - PCO
18.1. Istoric 
18.2. Catalizatori 
18.3. Initiatori 
18.4. Termodinamica procesului
18.5. Formarea produselor secundare 
18.6. Procedee industriale
18.7. Domenii de aplicatie
18.8. Toxicologie

19. FIBRE SINTETICE - FS 
19.1. Istoric
19.2. Productia de fibre si utilizarile acestora
19.3. Tipuri de fibre textile 
19.4. Proprietatile fibrelor 
19.5. Principii structurale ale fibrelor polimerice
19.6. Structura fibrelor sintetice 
19.7. Situatia fibrelor sintetice din Romania

20. FIBRE POLIAMIDICE - PAF 
20.1. Istoric 
20.2. Structura 
20.3. Productia si consumul 
20.4. Proprietati fizice si utilizari 
20.5. Procedee de fabricatie

21. FIBRE POLIESTERICE - PEF 
21.1. Istoric 
21.2. Productia si consumul
21.3. Proprietati si utilizari 
21.4. Procedee de fabricatie
21.5. Perspective de dezvoltare
21.6. Toxicologie

22. FIBRE ACRILICE - PAN-F
22.1. Istoric 
22.2. Productia si consumul
22.3. Proprietatile fibrelor acrilice 
22.4. Procedee de polimerizare
22.5. Copolimerizarea
22.6. Procedee industriale de polimerizare
22.7. Filarea polimerului
22.8. Procesarea fibrelor 
22.9. Sortimente comerciale de fibre acrilice 
22.10. Toxicologie

23. FIBRE POLIVINIL ALCOOL - PVOH, PVA, PVAl
23.1. Istoric 
23.2. Procedee de fabricatie 
23.3. Proprietatile PVA 
23.4. Domeniile de utilizare ale PVA 
23.5. Toxicologie

24. POLIACETATUL DE VINIL - PVAc 
24.1. Istoric
24.2. Sinteza monomerului 
24.3. Productia si consumul
24.4. Proprietati si utilizari 
24.5. Procedee de fabricatie 
24.6. Procedee industriale 
24.7. Toxicologie

25. POLIVINIL ALCOOL - PVOH, PVA, PVAI
25.1. Istoric
25.2. Proprietati
25.3. Procedee de fabricatie 
25.4. Productia si consumul
25.5. Specificatia de calitate
25.6. Toxicologie

26. POLIALCOOLI - PA 
26.1. Oxosinteza
26.1.1. Istoric
26.1.2. Bazele teoretice ale oxosintezei 
26.1.3. Procedee industriale
26.2. Butanol 
26.2.1. Butanol prin procedeul de fermentatie in doua trepte 
26.2.2. Butanol prin condensarea etanolului
26.3. Toxicologie 
26.4. 1,6-Hexandiol (1,6-hexametilenglicol, 1,6-dihidroxihexan)

27. POLIVINIL ACETALI - PVAc 
27.1. Polivinil butirali - PVB 
27.2. Polivinil formalul

28. POLIMETILBENZENI - PMBz 
28.1. Proprietatile fizice
28.2. Proprietatile chimice 
28.3. Procedee de fabricatie 
28.4. Compozitia polimetilbenzenilor
28.5. Utilizari 
28.6. Toxicologie

29. POLI(p-XILEN) POLIMERI - PX 
29.1. Procedee de fabricatie
29.2. Proprietatile monomerului 
29.3. Procedee de fabricatie a dimerului 
29.4. Aspecte termodinamice ale polimerizarii p-xilenului 
29.5. Cinetica polimerizarii
29.6. Proprietatile polimerului 
29.7. Utilizari

30. POLISULFURI 
30.1. Istoric
30.2. Productia si consumul
30.3. Proprietati fizice 
30.4. Proprietati chimice
30.5. Procedee de fabricatie 
30.6. Toxicologie

31. POLISULFONE
31.1. Istoric 
31.2. Procedee de sinteza
31.3. Proprietatile polisulfonelor 
31.4. Procesarea polisulfonelor
31.5. Amestecuri si aliaje
31.6. Utilizari
31.7. Toxicologie

32. POLIMERI CARE CON?IN SULF - PPS
32.1. Istoric
32.2. Productia si consumul 
32.3. Proprietati 
32.4. Proprietatile sulfurilor compoundate 
32.5. Utilizari
32.6. Mecanisme de reactie
32.7. Procedee industriale 
32.8. Toxicologie

33. POLIACETILENE - PAC
33.1. Istoric 
33.2. Tipuri de poliacetilene 
33.3. Metode de preparare 
33.4. Modificarea poliacetilenelor 
33.5. Stabilitatea poliacetilenelor
33.6. Polimerizarea termica 
33.7. Poliacetilene substituite

34. RECICLAREA SI BIODEGRABILITATEA MATERIALELOR PLASTICE
34.1. Beneficiile reciclarii materialelor plastice 
34.2. Sisteme de reciclare 
34.2.1. Colectarea materialelor plastice 
34.2.2. Procedee de reciclare

35. POLIMERI BIODEGRADABILI PENTRU APLICA?II BIOMEDICALE
35.1. Poliesterii din hidroacizi 
35.2. Poliesteri hidroxilati 
35.3. Poliesteri carboxilati
35.4. Policarbonati 
35.5. Poliamide-esteri
35.6. Poliamide si poliaminoacizi 
35.7. Polieteri
35.8. Eliberare intarziata

36. POLIMERI FOTOCONDUCTIVI 
36.1. Istoric
36.2. Domenii de utilizare 
36.3. Procedee de electrofotografiere
36.4. Principiile de baza ale fotocopierii 
36.5. Clase de polimeri fotoconductivi

BIBLIOGRAFIE.

DESPRE AUTOR:

Dr. ing. Gheorghe IVANUS a absolvit Institutul de Petrol si Gaze, Facultatea de Tehnologia Petrolului - Bucuresti. Sef al instalatiei de distilare atmosferica la Rafinaria Brazi intre 1956 si 1960, proiectant de proces, sef de proiect, sef de sectie, consilier in sectorul de petrochimie din IPROCHIM si PETRODESIGN in perioada 1961-1993, profesor asociat la Institutul Politehnic din Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala, titular si autor al cursului „Proiectarea instalatiilor chimice”, intre 1980 si 1992. Membru al Academiei de Stiinte Tehnice din Romania din anul 2000. In anul 1980 a obtinut Premiul „Gheorghe Spacu” al Academiei Romane pentru cercetari in petrochimie. Autor al mai multor publicatii de specialitate, aparute in tara si in strainatate, carti tehnice si stiintifice, articole, brevete.