Dr.ing. Vernescu Petre

  • Dr.ing. Vernescu Petre
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 26 august 1922

Experienta profesionala

Petre Vernescu: n. 26 august 1922, Constanţa. Absolvent Politehnica Bucureşti – Facultatea de Construcţii, 1946. Doctorat, 1982, pe tema “Structură antiseismică integral prefabricată pentru clădiri industriale etajate cu deschideri mari”. Activitate inginerească: proiectant şi conducător de şantier la Casa Autonomă a Monopolurilor şi Întreprinderea de Tramvaie Bucureşti; proiectarea primilor stâlpi din B.A. prefabricat în ţară; din 1948, proiectant principal şi şef de atelier la IPC (proiectare de hangare, silozuri, castele de apă); în perioada 1952 – 1956, aceleaşi funcţii la IPCI (clădiri industriale); din 1956, director tehnic la IPCT (în principal, structuri tipizate prefabricate, extinderea precomprimării, participare la concepţia primelor blocuri în panouri mar); din 1969, director la IPCI (dezvoltarea industrializării, analiza siguranţei construcţiilor industriale); din 1976, director la IPCT (preocupări privind metodologia proiectării); din 1992, director şi asociat la SC ORION – Expert - Proiect – Construcţii SRL. Numeroase expertize tehnice (coordonare după cutremurul din 1977). Consolidare de monumente. Organizare, manifestări cu participare internaţională. Publicaţii: Autor sau coautor a 6 cărţi, peste 60 de articole în ţară şi străinătate. Activitate didactică: din 1946 asistent, din 1954 şef de lucrări (Rezistenţa materialelor şi Teoria elasticităţii), apoi (1957 – 1972) conferenţiar (Rezistenţa materialelor). Preşedinte fondator: Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (AICPS).

Decedat: 2008.