Prof.univ.dr.ing. Ulmanu Vlad

  • Prof.univ.dr.ing.  Ulmanu Vlad
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei
  • 17 martie 1944

Experienta profesionala

            Domeniul principal de preocupări didactice, ştiinţifice şi tehnice îl reprezintă ingineria echipamentelor mecanice destinate valorificării resurselor geologice, în special a zăcămintelor de petrol şi gaze.

            Rezultatele activităţii ştiinţifice şi tehnice sunt finalizate în 19 cărţi (cursuri universitare, monografii şi cărţi tehnice), 168 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară şi din străinătate, 183 lucrări de cercetare ştiinţifică, proiectare şi inginerie tehnologică realizate pe bază de contract cu societăţi comerciale, la majoritatea în calitate de director şi 7 brevete.

            Conţinutul celor 19 cărţi abordează următoarele domenii:

·         cursuri universitare şi îndrumare de laborator, al căror conţinut îl reprezintă ingineria echipamentelor mecanice destinate valorificării zăcămintelor de petrol şi gaze;

·         monografii ce tratează echipamente utilizate la forajul, prelucrarea şi transportul submarin al hidrocarburilor, care reprezintă abordări unice în literatura tehnico-ştiinţifică românească. Pentru lucrarea Construcţia şi exploatarea garniturii de foraj profesorului Vlad Ulmanu i-a fost acordat premiul Traian Vuia al Academiei Române;

·         cursuri postuniversitare adresate unor grupuri de inspectori experţi ai Naţiunilor Unite, si unor specialisti din industria de petrol si gaze.

Recunoaşteri 

·         DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii din Petroşani;

·         DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii Ovidius din Constanţa;

·         DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii Lucian Blaga din Sibiu;

·         Premiul „TRAIAN VUIA” al Academiei Române acordat pentru lucrarea Construcţia şi exploatarea garniturii de foraj;

·         Preşedinte al Asociaţiei Române de Mecanica Ruperii – ARMR;

·         Expert evaluator pentru proiecte de cercetare ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;

·         Referent ştiinţific la revista Applied Mechanics Reviews din SUA (9 ani);

·         Profesor invitat la:

·      Technische Universitat Clausthal, Germania (mai-octombrie 1999);

·      XIAN Petroleum Institut, China, 1998;

·      Universitatea de Petrol DONGYONG-SHANDONG, China, 2001.

·         Referent ştiinţific în comisia de susţinere a unei teze de doctorat la T.U. Clausthal, Germania.

 

DECEDAT: 6 ianuarie 2016