Acad.Prof.dr.ing. Timotin Alexandru

  • Acad.Prof.dr.ing. Timotin Alexandru
  •      Membru decedat
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 09 aprilie 1925

Experienta profesionala

Alexandru Timotin . n .29 Aprilie 1925 , Iaşi Absolvent al Politehnicii din Bucureşti , Facultatea de Electromecanică din anul 1949 .Susţine în anul 1958 teza de doctorat în domeniul Bazelor teoretice ale Electrotehnicii având în calitate de conducător de doctorat pe academicianul Remus Raduleţ . 
După absolvirea facultăţii este inginer proiectnt şi inginer şef de secţie la Comitetul de Radio (1948-1951). Din anul 1949 în paralel cu alte activităţi profesionale intră în sistemul universitar ocupând toate treptele didactice până la aceea de profesor ( 1968 ) . 
A fost conducător de doctorat din anul 1966 , îndrumând numeroşi doctoranzi în promovarea doctoratului .Personalitate ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional , dezvoltă cercetări aprecite în domeniul teoriei generale a forţelor electromagnetice in medii cu proprietăţi de material oarecare , bazele electrodinamicii relativiste cu aplicaţie la introducerea sistematică a mărimilor şi legilor electrodinamicii macroscopice , dezvoltarea metodelor de calcul a câmpurilor electromgnetice , teoria proceselor tranzitorii de câmp în circuitele electrice cu pierderi suplimentare , studiul magnetizării anizotrope şi a curenţilor turbionari induşi în pachetele de tole , în sistematica terminologiei şi conceptelor utilizate în electrotehnică , cu aplicare la elaborarea de lexicoane şi tezaure de concepte .Impreună cu Remus Răduleţ are contribuţii deosebite la realizarea Lexiconului electrotehnic român şi a Vocabularului Electrotehnic Internaţional al CEI ( VEI ) . In terminologia electrotehnică şi în stabilirea vecinătăţilor semantice elaborează împreună cu Academicianul Remus Răduleţ relaţiile de vecintăte ( Specie –Gen , Parte –Tot , Proprietate – Entitate ,Larg – Restrâns ,Original- Derivat ) relaţii reprezentând priorităţi şi incluse în Conceptul Răduleţ - Timotin, cunoscut în lumea ştiinţifică . Cercetările în domeniul Terminologiei electrotehnice pe care le-au coordonat , au condus la crearea unei baze de date terminologice, care au stat la baza realizării Tezaurului de concepte al CEI ( publicat la Geneva ) şi a 15 dicţionare de specialitate publicate în România . 
A publicat peste 100 articole în reviste recunoscute din ţară şi străinătate şi este autorul  a 13 lucrări enciclopedice.
Este membru titular al Academiei Române , al Academiei Francofone a inginerilor ,Vice preşedinte al Comitetului Român al CEI , Preşedinte al Asociaţiei inginerilor electricieni şi electronişti din România ,membru al Institutului inginerilor electrici şi electronişti din SUA ,Membru al Consiliului ştiinţific al universităţilor de limbă franceză ( AUPELF ), decorat cu înalte ordine : Pames academiques–Franţa, Ordinul Naţional pentru merit etc.

Decedat: 2007.