Dr.ing. Teodorescu Dragos

  • Dr.ing. Teodorescu Dragos
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 06 iunie 1937

Experienta profesionala

Dragoş Teodorescu, n.06 iunie 1937. Urmează cursurile Facultăţii  de  Construcţii  Căi  Ferate  din  Bucureşti absolvind  în  anul  1959  cu  Diploma  de  Merit , specialitatea poduri , tunele , construcţii  căi  ferate. În  perioada  1959 – 1969  lucrează  ca  inginer proiectant  şi  ing . proiectant  principal  în  atelierul  de  poduri  al  Institutului  de  Studii   şi Proiectări  Căi  Ferate  (ISPCF)  din  Bucureşti ;  între 1969 – 1970  conduce Colectivul  de  Calcul  Electronic   din  Institut. In  perioada  1971 – 1974  conduce Atelierul  de  Poduri  de  Cale  Ferată. Doctor  ing .  din  1974  cu  teza :” Contribuţii  la  calculul  static şi  dinamic  al  structurilor de  poduri  metalice  de  cale  ferată  din  grinzi  cu zăbrele “ . In  1974  este  numit  Șef  de  Proiect  al  “Complexului  de  Poduri  noi   peste    Dunăre  din  zona Feteşti – Cernavoda “ , (1974 – 1986 ) . Intre  1986 - 1989 este  Șeful  Diviziei  de  Lucrări  de Artă , iar  în  1989  este  devine  Director  Tehnic al  Institutului. După  terminarea  facultăţii, in  paralel  cu  activitatea  de  proiectare, desfăşoara  şi  o  bogată  activitate  ştiinţifică  şi  didactică  la  Universitatea  Tehnică de Construcţii  Bucureşti ca  asistent  universitar. Din  anul  1974  colaborează  cu  Facultatea  şi  ca  prof . asociat  la  cursul  de  Poduri  Metalice . Din  anul  1998  este  cercetător  ştiinţific  pricipal  gr . I .In  1990  primeşte  premiul  “ Aurel  Vlaicu “  al  Academiei  Române, în  2000 FEANI  îi  conferă  titlul  de  Eur Ing  (inginer  european ) , iar  în  anul  2001 primeşte diploma  de  “ Constructor  al  Secolului XX “. In 2002  Universitatea Politehnica  Timişoara  ii  conferă  titlul  de  "Profesor  Onorific". A  publicat peste  110  lucrări  şi  articole  tehnice şi  ştiinţifice , în  ţară şi în  străinătate , în  reviste  de  specialitate  sau  în  materialele  unor  conferinţe  internaţionale. In  1995  publică  monografia  bilingvă  româno – engleză “ Poduri  noi  peste  Dunăre în  zona  Feteşti – Cernavodă “ ,Editura  INEDIT – Bucureşti.  Este  atestat  ca verificator  de  proiecte  şi  expert  tehnic  în  construcţii  de  poduri , tunele  şi  căi  ferate. Membru  fondator şi  vicepreşedinte  al  AIFR, membru  AGIR, etc. 


Decedat: 2014