Prof.dr.ing. Talposi Atanasie

  • Prof.dr.ing. Talposi Atanasie
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 11 iulie 1933

Experienta profesionala

Născut in comuna Galiciuica, judeţul Dolj, la data de 11.07.1933. A absolvit in 1948 Liceul militar "D. A. Sturdza", Craiova, in 1952 Şcoala medie tehnică de Construcţii - Căi Ferate Craiova, iar in 1957 Facultatea de Construcţii a Institutului de Căi Ferate din Bucureşti. In anul 1968 a susţinut in cadrul Institutului Politehnic Bucureşti teza de doctorat in specialitatea Rezustenţa materialelor, pe tema "Stabilirea sarcinii de calcul a traverselor de beton armat". In perioada 1957 - 1964 a lucrat in execuţie, in cadrul intreprinderii de Construcţii Căi Ferate Braşov. In perioada 1965 - 1996 a lucrat in cadrul Regionalei CFR Braşov, devenind din 1974 şef al atelierului de proiectare. Activitatea de conducere şi realizare efectivă in execuţie depusă timp de 8 ani s-a referit la peste 400 de obiective de diferite categorii specifice sistemului de transport feroviar. Activitatea de proiectare depusă timp de 22 de ani s-a soldat cu peste 3000 de lucrări de o mare diversitate: reconstrucţie de poduri, poduri şi podeţe noi, hale specifice sistemului de transport feroviar, lucrări de consolidare pentru reducerea vulnerabiităţii seismice a unor lucrări. Activitatea de cadru didactic asociat in cadrul Universităţii "Transivania" din Braşov a inceput-o ca asistent (1960), devenind apoi şef de lucrări (1963) şi conferenţiar (1994). Din 1996 a devenit profesor, trecand cu funcţia de bază in invăţămant. A predat cursuri de Mecanică teoretică, Mecanica constrrucţiilor şi Construcţii metalice. A avut un rol major in infiinţarea şi dezvoltarea Facultăţii de Construcţii in cadrul Universităţii "Transilvania" din Braşov. A condus 23 de doctoranzi, dintre care 8 şi-au susţinut tezele pană in prezent. A elaborat peste 160 de lucrări ştiinţifice, printre care manuale de specialitate, respectiv peste 40 de articole şi comunicări, in ţară şi străinătate. A obţinut brevete pentru 5 invenţii şi 28 de inovaţii. Privită pe ansamblu, activitatea pe plan didactic, profesional şi ştiinţific a d-lui prof. dr. ing. Talpoşi poate fi apreciată ca o contribuţie deosebită, reală şi utilă, la dezvoltarea activităţii de construcţii şi poate justifica primirea sa in cadrul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.

Decedat: ianuarie 2013.