Prof.dr.ing. Strugaru Crisan

  • Prof.dr.ing. Strugaru Crisan
  •      Membru decedat
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 26 aprilie 1938

Experienta profesionala

Crişan Strugaru, n.26 aprilie 1938, Iaşi.
Studii : Liceul "Traian" Drobeta-Turnu-Severin(1955);Facultatea de Electrotehnică,specialitatea Electromecanică,I.P.Timişoara(1960);
Specializări:University of Illinois(1970-1971);Doctorat,1973:
”Contribuţii la organizarea logică a unităților de comandă microprogramate" .Vizite de documentare:Urbana-SUA,Dortmund- Germania,Amsterdam.Experienţă profesională:Independenţa-Sibiu ; Facultatea deElectrotehnică,Timişoara(1961);dr.ing.in Calculatoare
(1973),Conferenţiar(1977),profesor(1990)-Facultatea de Automatică şi Calculatoare,Universitatea Politehnica Timişoara.Conducător de doctorat,de proiecte de diplomă,dizertaţii,teme de cercetare;coordonator colective de proiectare,cercuri ştiinţifice s.a.;şef de catedra(1983-1992).Membru în Consiliul Facultăţii; Contribuţii la infiinţarea şi dotarea Secţiei de Calculatoare şi la introducerea de noi discipline.Premiul Traian Vuia al Academiei Române şi al Min.Invăţământului pentru activitate didactică şi cercetare.
Publicaţii :cărţi (8):"Calculatoare automate si programare"C Strugaru,I.Hoffman,1967;
"Echipamente periferice" C.Strugaru,I.Jurca,1973;"Programarea si utilizarea calculatoarelor"
C.Strugaru,A.Soceneantu V.Popovici,1974;"Echipamente periferice si transmiterea datelor",C.Strugaru ,1979;"Microprocesorul 8080 in aplicatii"C.Strugaru,T.Muresan ,1981;"Microprocesoare pe 16 biti",C.Strugaru,M.Popa 1992:"Sisteme de comunicatii digitale"C.Strugaru,2000;"Calculatoare.Subsistemul de intrare-iesire"C.Strugaru,2001.
Lucrări ştiinţifice:(53); Îndrumătoare (7) de lucrări practice,proiectare şi culegeri de probleme;
Contracte de cercetare (20) ; Invenţii,inovatii(11).
Activitatea ştiinţifică: orientată spre aspecte ca: proiectarea şi realizarea unui calculator numeric de mare viteză;elaborarea de noi organizări logice pentru unităţile de comandă microprogramate;cercetarea,proiectarea şi realizarea unor echipamente şi instalaţii din categoria testoarelor,cerute de diferite întreprinderi;calculatoarele bazate pe microprocesoare,iniţial orientate spre aplicaţii industriale,apoi spre calculatoarele personale(1978);implementarea microcalculatoarelor bazate pe microprocesorul 8080,in configuraţie extinsă; interconectarea unor mini şi microcalculatoare,achiziţia de semnale,transmisia şi recepţia semnalelor modulate pe semnale de radiofrecvenţă; coordonarea de subteme privind sistemul de comandă al roboţilor industriali,s.a.Preşedinte al Subcomisiei "Sisteme Generale şi Cibernetica" a Filialei Timişoara a Academiei Române (din 1992).

Decedat 2013.