Prof.dr.ing. Stanciu Valerius M.

  • Prof.dr.ing. Stanciu Valerius M.
  •      Membru decedat
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 20 iulie 1927

Experienta profesionala

Domnul dr.ing. Valerius Mihail STANCIU s-a născut in comuna Brădeşti, judeţul Dolj, la 20.07.1727. A absolvit in anul 1950 Institutul Politehnic Bucureşti (actuala Universitate Politehnica din Bucureşti), cu rezultate foarte bune. Intre anii 1950 -1951 a fost inginer proiectant la Intreprinderea de Maşini Electrice Bucureşti (UMEB), fiind apoi transferat la Craiova la Intreprinderea Electroputere unde a avut funcţii de inginer principal, şef serviciu şi inginer şef concepţie. Din anul 1965 a lucrat la Ministerul Industriei Electrotehnice şi la Ministerul Industriei şi Construcţiei de Maşini, avand funcţii de şef serviciu şi apoi director la Direcţia Tehnică şi Dezvoltare. Incepand din anul 1990 a activat ca cercetător ştiinţific principal gradul I la Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Electrotehnică (ICPE). In paralel cu activităţile administrative şi de cercetare a avut şi o apreciată activitate didactică la Universitatea Politehnică din Bucureşti intre anii 1965 şi 2005, ca asistent, şef de lucrări şi profesor asociat conducător de doctoranzi. A obţinut titlul de doctor inginer in cadrul Institutului de Energetică al Academiei Romane in anul 1976. A efectuat 10 specializări in străinătate in domeniul său de competenţă. A desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică concretizată printr-un mare număr de lucrări prezentate in ţară şi in străinătate:  peste 70 lucrări ştiinţifice publicate in ţară;  peste 15 lucrări ştiinţifice publicate in străinătate;  14 cărţi de specialitate in edituri consacrate;  peste 60 lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice in domeniu. A avut un aport deosebit la dezvoltarea industriei electrotehnice din ţara noastră, activand in unităţi industriale reprezentative din domeniu. Este autorul a 4 invenţii şi are 8 inovaţii aplicate. A avut contribuţii importante la cele mai importante asociaţii profesionale la care a avut o participare activă. A fost redactor şef adjunct la revista Electrotehnică, Electronică şi Automatică. De asemenea, a fost vicepreşedinte al Societăţii Romane pentru Asigurarea Calităţii SRAC. S-a implicat direct in desfăşurarea unor importante programe de cercetare naţionale şi internaţionale, ca expert, coordonator de program sau ca evaluator-monitor. Pentru aportul adus la dezvoltarea industriei electrotehnice a primit Premiul de Stat pentru "Transformatoare de mare putere cu reglaj sub sarcină" (1966). De asemenea, a fost decorat cu Medalia Muncii şi Ordinul Muncii clasa III pentru activitatea tehnică-dezvoltare şi investiţii privind electrificarea Romaniei şi cu Ordinul Naţional "Pentru merit in grad de cavaler" in anul 2004. Decesul domnului dr.ing. Valerius Mihail STANCIU a reprezentat o pierdere dureroasă pentru industria Electrotehnică, la Infiinţarea şi dezvoltarea căreia a avut un rol important, ca organizator, cercetător şi profesor.