Prof.dr.ing. Rusu Oliviu

  • Prof.dr.ing. Rusu Oliviu
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 06 februarie 1919

Experienta profesionala

Oliviu Rusu, n.6 februarie 1919 Braşov. Şcoala primară nr.3 Braşov (1926-1930); Liceul Andrei Şaguna Braşov (1930-1938); Politehnica din Bucureşti, secţia Construcţii, obţine titlul de inginer în 1942 şi doctoratul în 1966 în specialitatea rezistenţa materialelor. 

Între 1943 şi 1948 este inginer la Societatea Generală de Gaz şi Electricitate Bucureşti. Între 1950 şi 1952 este proiectant principal la Casa Scânteii. În paralel cu activitatea în producţie, începând cu 1949 a lucrat în învăţământul superior la Institutul de Construcţii Bucureşti, predând disciplina rezistenţa materialelor, teoria elasticităţii şi teoria plăcilor. Între 1953-1964 este conferenţiar la Institutul de Arhitectură si apoi între 1964-1968 conferenţiar la Institutul Politehnic Bucureşti şi şeful catedrei de rezistenţa materialelor.

A avut o activitate obştească între 1950-1962 ca prim secretar al Consiliului Central al ASIT (Asociaţia Ştiinţifică a Inginerilor şi Tehnicienilor) din România. Între 1971-1978 a fost preşedinte al Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor.

A desfăşurat o activitate ştiinţifică în domeniul metodelor experimentale de analiză a tensiunilor şi al procedeelor de calcul.

A publicat o serie de cursuri cu caracter didactic la Editura Didactică şi Editura Tehnică. De asemenea, a publicat lucrări privind holografia în analiza tensiunilor şi deformaţiilor.

A fost membru fondator şi secretar general al Asociatiei Oamenilor de Ştiinţă (AOŞ) între 1956-1963; membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei Române de Mecanica ruperii – ARMR.

Membru fondator. 

Decedat: 2003