Prof.dr.ing. Raseev Dumitru

  • Prof.dr.ing. Raseev Dumitru
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei
  • 26 ianuarie 1914

Experienta profesionala

Prof.univ.dr.doc.şt.ing. Dumitru RASEEV

S-a născut la Odessa, la 26 ianuarie 1914 iar în 1940 a absolvit Facultatea de Electromecanică din Scoala Politehnică din Bucureşti.

Între anii 1947 şi 1951 profesorul Dumitru RASEEV a lucrat la Uzina „1 Mai” din Ploieşti, unde a pus la punct, pentru prima dată în România, tehnologiile de turnare a pieselor din fonte cu grafit nodular, cercetări finalizate prin  teza de doctorat cu titlul „Contribuţii la studiul mecanismului şi cineticii transformărilor izoterme la încălzirea în stare solidă a fontelor cu grafit nodular”.

În aceeaşi perioadă a fost colaborator al Institutului de Metalurgie şi Mecanică Aplicată al Academiei Române.

În anul 1950, profesorul Dumitru RASEEV şi-a început activitatea didactică în învăţământul superior, fiind numit conferenţiar universitar şi şef de catedră la Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti, în 1952 i s-a acordat  titlul de profesor universitar. In anul 1965 a fost numit conducător de doctorat, sub îndrumarea sa elaborându-şi teza un număr de 21 de doctori. In anul 1974 a obţinut titlul ştiinţific de doctor docent în ştiinţe tehnice. Pentru meritele deosebite în întreaga activitate a primit înalte ordine şi medalii ale statului român, cum sunt Ordinul Muncii cl. I (1950), MedaliaMuncii (1949) şi premiul Academiei Române pentru lucrarea Construcţia şi exploatarea garniturii de foraj.

Profesorul Dumitru RASEEV a fost un adevărat fondator de şcoală în domeniul tehnologiei construcţiei de maşini şi de utilaj petrolier. A încetat din viaţă Vineri, 2 februarie 2007.