Prof.em.dr.ing. Radu Adrian

  • Prof.em.dr.ing. Radu Adrian
  •      Membru titular
  •      Constructii si Urbanism
  • 25 septembrie 1928

Experienta profesionala

Adrian C. Radu: n. 25 septembrie 1928, Iaşi; absolvent al Inst. Politehnic din Iaşi (1951), specialitatea construcţii civile şi industriale; doctor inginer (din 1969), cu teza “Contribuţii la dezvoltarea unor metode analogice şi experimentale în higrotermica construcţiilor”; profesor (1972-1998) şi profesor consultant la Universitatea Tehnică din Iaşi; membru al Conferinţei Permanente a Profesorilor de Fizica Construcţiilor din Europa, cu sediul la Stuttgart (1992); membru al Comisiilor CIB W-40 - Heat and Moisture Transfer in Buildings şi W-67 - Energy Conservation in the Built Environment; preşedinte fondator al Societăţii Academice de Construcţii "Profesor Anton Şesan" (1990).