Prof.dr.ing. Perju Dan

  • Prof.dr.ing. Perju Dan
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 15 decembrie 1935

Experienta profesionala

Dan Perju, n.15 decembrie 1935, Chişinău, R.Moldova.

După absolvirea Liceului Tehnic de Energie Electrica a urmat cursurile Institutului Politehnic din Timişoara (IPT), Facultatea de Mecanica obţinând, în 1962, diploma de inginer, ca şef de promoţie, în specializarea Maşini hidraulice. În 1972, la Institutul Politehnic Bucureşti, şi-a susţinut teza de doctorat “Contribuţii la sinteza mecanismelor pentru conducerea unui punct pe o curba data”. Activitatea didactică şi-a desfăşurat-o în cadrul Facultăţii de Mecanică a IPT, Catedra de Organe de maşini şi mecanisme (ulterior Departamentul de Mecatronică): ca asistent (1962-1967), şef de lucrări (1967-1972), conf. (1972-1980) şi prof. din 1980, la disciplinele Mecanisme, Mecanisme de mecanica fina, Aparate şi sisteme de măsurare, AMC. 

Din anul 1990 este conducător de doctorat în domeniul ingineriei mecanice, iar din anul 2005 este prof. consultant. Pe parcursul activităţii sale a ocupat diferite funcţii de conducere: prodecan al Facultăţii de Mecanică (1971-1975), decan al aceleiaşi facultăţi (1975-1976), şef al Catedrei OMM (1977-1984 şi 1995-2000), director al Secţiei de prototipuri şi microproducţie din IPT (1977-1980), prorector al IPT (1984-1992) şi director al Centrului de cercetare al Departamentului de Mecatronică (din 2001). Desfasoară şi o susţinută activitate de cercetare ştiinţifică şi tehnică în domeniul mecanismelor şi a AMC publicând peste 170 lucrări ştiinţifice, 14 tratate şi cursuri universitare, 16 îndrumătoare de lucrări şi proiect şi este coautor la 16 brevete de invenţie. Dintre acestea se remarcă: Metode noi în sinteza mecanismelor (1976), Mecanisme (2 vol., 1977-1978), Mecanisme de mecanică fină (2 vol., 2 ediţii 1986, 1990), AMC-Metrologie (2001), Măsurări mecanice (2001), precum şi articolele privind sinteza mecanismelor generatoare de traiectorii pe baza conceptului de curba-suport, a mecanismelor generatoare de traiectorii şi de funcţii cu elemente de lungime instantaneu variabila şi a unor noi metode analitice de definire a curbelor de sinteza dimensionala. Din domeniul AMC a publicat lucrări privind conceperea unor traductoare de forţă cu până la 6 componente, microtorsiometre, echipamente de testare a preciziei roboţilor industriali, amplificatoare şi celule de liniarizare a scalelor unor aparate de măsurat etc.    

Este membru al mai multor organizaţii profesional-ştiinţifice: ARoTMM (Asociaţia Română de Teoria Mecanismelor şi a Maşinilor), AMFOR (Asociaţia de Mecanică Fină şi Optică din România), SROMECA (Societatea Romana de Mecatronică), ş.a.