Prof.dr.doc.(Consultant) Pavelescu Dan

  • Prof.dr.doc.(Consultant) Pavelescu Dan
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 10 martie 1922

Experienta profesionala

Dan Pavelescu V., n.10 martie 1922, Bârlad. 

Studiile liceale din Bârlad le-a continuat la Colegiul Naţional "Sf.Sava" din Bucureşti; după un an la Facultatea de Matematică, a urmat cursurile Facultăţii de Electromecanică, Secţia comunicaţii la Institutul Politehnic din Bucureşti, absolvite în 1947; după 2 ani de producţie, a obţinut diploma de inginer, în 1951. În 1967, cu teza “Aspecte ale evoluţiei uzurii în frecarea limită şi semi-fluidă în legătură cu caracterul statistic al fenomenului şi al metodei de măsură”, a obţinut titlul de doctor inginer. 

În 1974 a obţinut titlul de Doctor Docent în Ştiinţe tehnice. A primit două titluri de Doctor Honoris Causa: la Universitatea din Suceava (2000) şi la Universitatea din Galaţi (2003), iar în 2002 a fost ales Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. A înfiinţat, în 1956, Sectorul de măsurători cu radio-izotopi la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei. În 1963 a primit Premiul "Traian Vuia" pentru Studii asupra uzurii şi regimului de frecare limită. Din 1968 până în prezent este conducător de doctorate în Tribologie, 34 dintre doctoranzii săi devenind Doctor inginer. În perioada 1959-1972 a deţinut funcţiile de Secretar ştiinţific adjunct şi titular al Academiei Române. La Centenarul Academiei Române (1966) a organizat Expoziţia Ştiinţei şi Culturii. A continuat activitatea de cercetare la Catedra de Organe de Maşini, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti, unde, în perioada 1970-1974, a fost Conferenţiar universitar, iar din 1974, Profesor titular, predând cursuri de Organe de Maşini, ocupând şi funcţia de Şef de Catedră. 

În 1972 a introdus cursul de Tribologie. Din 1990 până în prezent este Profesor Consultant. În 1977, a înfiinţat Comisia de Tribologie, cu peste 20 filiale în ţară, afiliată la Institutul Internaţional de Tribologie din Londra, unde a fost ales vice-preşedinte şi membru corespondent (1979-1990). Ca profesor invitat, a efectuat cercetări şi a predat la Universitatea Columbia din New York (1969) şi la Universitatea din Darmstadt (1975). A participat cu comunicări la peste 30 de congrese naţionale şi internaţionale (1959-2004). Între 1978-1990 a organizat, periodic, Conferinţe tribotehnice în principalele centre cultural-industriale din ţară, stimulând participarea tinerilor. În 1992 a introdus în ţară şi cercetări moderne de Teoria fractalilor, pe care le-a aplicat, prioritar, în studiul uzurii.Este Vice-preşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie (din 1990) al celei Balcanice (1993) şi al Comisiei de Tribologie a Secţiei de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române (1995). Este autor, singur sau în colaborare, a 11 monografii şi cursuri de Organe de Maşini şi Tribologie, publicând în domeniile menţionate, peste 180 de articole în diferite reviste de specialitate. 

Decedat: 29 mai 2014.