Prof.dr.ing. Oprean Aurel

  • Prof.dr.ing. Oprean Aurel
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 04 august 1925

Experienta profesionala

Aurel Oprean, n.04 august 1925.

După absolvirea Liceului industrial „Astra” din Braşov a urmat cursurile Institutului Politehnic din Sankt-Petersburg URSS, obţinând diploma de inginer mecanic în specialitatea Maşini-Unelte şi Scule. În anul 1965 şi-a susţinut teza de doctorat „Contribuţii de studiul pompelor şi motoarelor hidraulice cu angrenaj”, devenind doctor inginer. A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate didactică la Universitatea Politehnica din Bucureşti: asistent (1954-1958), şef de lucrări (1958-1967), conferenţiar (1967-1971), profesor (1971-1996), profesor consultant din 1996; a predat cursurile de Acţionări hidraulice, Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, Maşini-unelte şi scule pentru mecanică fină şi Hidraulica maşinilor-unelte. Între anii 1968-1976 a fost decan al facultăţii TCM, iar între anii 1990-1996 a fost şef al catedrei Maşini-unelte. A fost membru fondator al facultăţii TCM şi a trei secţii de specialitate: TCM, Mecanică fină şi Roboţi industriali. 

Desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică în domeniul Acţionării şi automatizării hidraulice, Teoriei aşchierii şi generării suprafeţelor, Comportării statice, cinematice, dinamice şi termice a maşinilor-unelte şi a Fiabilităţii maşinilor-unelte, în care, împreună cu colaboratorii şi doctoranzii săi a elaborat 20 de cărţi (tratate, monografii, manuale) şi peste 200 de articole ştiinţifice, publicate în ţară şi în străinătate. A abordat numeroase aspecte şi problematici din domeniul de mai sus, ca: formalizarea matematică, simularea şi virtualizarea organologică a subsistemelor şi sistemelor hidraulice de acţionare şi automatizare în accepţiune modernă multivariabilă şi o informatizare completă a domeniului etc.: Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor (1962), Sistemele hidraulice ale maşinilor-unelte şi preselor (1965), Fiabilitatea maşinilor-unelte (1979), Acţionări şi automatizări hidraulice, Modelare, Simulare, Încercare (1989), Studiul dinamicii procesului de aşchiere în lanţurile cinematice de avans la maşinile-unelte (1988), Cercetarea asistată a comportării dinamice a modelului de orientare a manipulatoarelor de forjare (1995).

A fost director al Editurii Tehnice (1959-1968); membru al Comitetului de stat pentru cultură şi artă (1960-1968); membru al Institutului Central de Cercetare Electronică, Electrotehnică, Maşini-unelte şi Mecanică Fină (1968-1976) indexat în Enciclopedia americană Who’s Who in the World.

Decedat: 2015