Prof.dr.ing. Olariu Ioan

  • Prof.dr.ing. Olariu Ioan
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 16 februarie 1943

Experienta profesionala

Olariu Ioan, n.16 februarie 1943, Deva. Absolvent al Institutului Politehnic din Cluj-Facultatea de Construcţii Civile,Industriale şi Agricole (1960-1966). Doctoratul la Institutul Politehnic Cluj,doctor în ştiinţe tehnice 1980.Parcurge toate treptele universitare până la cea de profesor(1991).A susţinut cursurile la disciplinele: mecanica teoretică,statistica construcţiilor,programarea calculatoarelor,limbaje speciale de programare,calculul spaţial al structurilor,ingineria seismică.A fost conducătorul a 25 contracte de cercetare. Este autorul a numeroase lucrări ştiiţifice publicate în ţară şi străinătate(95) precum şi a 7 tratate ştiinţifice.
Domeniile în care a obţinut rezultate remarcabile care prezintă priorităţi în literatura de specialitate sunt: protecţia antiseismică a construcţiilor prin utilizarea controlului pasiv al răspunsului, utilizarea armării dispuse la rândurile de cadre ale structurilor antiseismice,analiza structurilor.Membru a numeroase societăţi ştiinţifice de prestigiu, ca Societatea de inginerie asistată de calculator (SIAC), Asociaţia română de inginerie seismică (ARIS), Asociation Francaise du genie paraseismique (AFSP). A ocupat numeroase funcţii în învăţământ.În perioada 1990-1991 a fost prodecan al Facultăţii de Construcţii.
Recunoscut în plan internaţional pentru activitatea ştiinţifică a fost recenzor a numeroase lucrări în domeniul ingineriei seismice,intr-o serie de acţiuni ale Asociaţiei Europene de inginerie seismică şi al Comitetului American în domeniul ingineriei seismice.
Decedat : 2003