Prof.dr.ing. Nicoara Laurentiu

  • Prof.dr.ing. Nicoara Laurentiu
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Transporturilor
  • 26 februarie 1923

Experienta profesionala

Laurentiu Nicoară, n.26 februarie 1923, comuna Vârfurile, jud.Arad. Absolvent al Facultăţii de Construcţii din Timişoara (1950). Și-a susţinut doctoratul în 1974 cu teza ”Defecţiunile îmbrăcăminţilor rutiere moderne". Metode de prevenire şi remediere”. A parcurs toate treptele ierarhice ale carierei universitare în paralel cu o activitate industrială deosebită. A reuşit dezvoltarea unor secţii importante pentru construcţia drumurilor,înfiinţarea unor secţii şi laboratoare de specialitate care au permis conceperea,formarea unor specialişti în proiectarea şi dezvoltarea  unor tehnologii eficiente pentru construirea şi întreţinerea drumurilor. În domeniul cercetării ştiinţifice a dezvoltat o serie de tehnologii rutiere prin procedeul ”la rece straturi bituminoase din mixturi asfaltice cu emulsie bituminoasă”, tehnologie pentru reciclarea mixturilor asfaltice din îmbrăcăminţile rutiere existente,noi tipuri de tratamente bituminoase tralintext şi tralinsit, betoane de ciment rutier. Este autorul unor importante brevete de invenţii,lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străinătate,manuale de specialitate. Rezultatele cercetărilor sale se găsesc în modernizarea unor drumuri naţionale,Caransebeş-Timişoara,Timişoara –Arad,Arad-Nădlag etc.Membru în numeroase organizaţii ştiinţifice. Dascăl de excepţie, cu mare viziune industrială, se regăseşte în istoria tehnicii româneşti atât prin rezultatele cercetărilor sale, cât şi prin cele 30 de serii de ingineri pe care le-a îndrumat.