Prof.dr.ing. Negrea Virgiliu

  • Prof.dr.ing. Negrea Virgiliu
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Transporturilor
  • 16 ianuarie 1942

Experienta profesionala

Virgiliu Negrea, n.16 ianuarie 1942. Profesor titular şi conducător de doctorat în Domeniul Fundamental Ştiinţe Inginereşti; Domeniul Inginerie Mecanică fiind abilitate 25 de teze de doctorat conduse şi 14 în pregătire. Vechimea peste 43 de ani la Universitatea Politehnica din Timişoara Premiat de către ACADEMIA ROMÂMĂ cu distincţia Traian Vuia (2005) D.H.C. din 31.05.2007, Membru în organisme de conducere din învăţământul superior ( Prodecan şi Secretar Ştiinţific la Facultatea de Mecanică, Şef de catedră, Director fondator de Departament,membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Mecanică şi în Senatul Universităţii Politehnica Timişoara). Director de proiecte CNCSIS, Expert evaluator CNCSIS, Director Fondator Centrul de cercetări pentru Maşini Termice,Transporturi şi Combaterea Poluării, Preşedinte al Comisiei pentru Combaterea Poluării-Academia Română-Filiala Timişoara, Director Filiala Timişoara a INMT-Bucureşti. Autorizat ca Specialist al Ministerului Justitiei -domeniul Autovehicule rutiere din 1998, Autorizat de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile din 2004, în prezent ca Experrt Auditor Principal pentru efectuarea bilanţurilor de mediu şi Expert Evaluator Principal în domeniile Industria chimică, petrochimică şi a cauciucului, Gestiunea deşeurilor şi Alte domenii. Autor a 382 lucrări: cărţi şi tratate 23 din care două publicate peste hotare,101 contracte de cercetare din care 3 în străinătate . Membru în Comitetele Ştiinţifice de organizare a numeroase Conferinţe şi Congrese din ţară şi străinătate Membru al unor organizaţii profesionale din România şi din străinătate. Membru în  colegii de redacţie a două reviste de specialitate. În 1993 a înfiinţat, organizat şi este responsabil al Secţiei de specializare Autovehicule rutiere ingineri la Univ. Politehnica Timişoara. In 1994 a înfiinţat, şi organizat  Masteratul  Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport la Univ. Politehnica Timişoara.Domeniu restrâns de activitate: Motoare cu ardere internă, Autovehicule rutiere, Termogazodinamica maşinilor şi echipamentelor termice, Combaterea poluării mediului (cursul este primul din ţară fiinţând din 1977), Tehnici de măsură în domeniul maşinilor şi echipamentelor termice, a autovehiculelor rutiere, Maşini mecano- energetice. Titular la peste 30 discipline de specialitate (inclusiv cea de "Automobile") cu studenţii şi Master (Ecologie generală şi toxiecologie, Geneza noxelor, Tehnologii de reducere a noxelor poluante, Accidentică etc.).

Decedat : 2009.