Prof.dr.doc.ing. Nanu Aurel

  • Prof.dr.doc.ing. Nanu Aurel
  •      Membru decedat
  •      Stiinta si ingineria materialelor
  • 23 mai 1921

Experienta profesionala

Aurel C. Nanu, n.23 mai 1921, Turda, jud.Cluj-Napoca

A urmat Liceul "Gheorghe Lazăr" din Sibiu (1931 – 1939), apoi cursurile universitare la Şcoala Politehnică din Timişoara, Facultatea de Electromecanică (1939 – 1944) şi Facultatea de Matematică a Universităţii din Cluj, refugiată la Timişoara (1940 – 1944). A lucrat în producţie la U.D.R. Reşiţa şi C.F.R. Timişoara (1945 – 1946).

În învăţământul superior a început să lucreze ca asistent, la disciplinele de Matematici şi Bazele Electrotehnicii (1946 – 1948) şi ca şef de lucrări, la disciplinele Tehnologia Materialelor şi Materiale Electrotehnice (1948 – 1950). În 1950 este avansat la gradul de conferenţiar, predând disciplinele de Tehnologia Materialelor şi Materiale Electrotehnice, la Facultatea de Electrotehnică din Institutul Politehnic Timişoara (1950 – 1962).În perioada 1960 – 1985 a fost şeful Catedrei de Tehnologie Mecanică, de la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara.Din1962 profesor universitar, la disciplina Tehnologia Materialelor, Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Timişoara, unde a funcţionat până în 1993, anul pensionării. Din 1993 - prezent funcţionează ca profesor consultant la Universitatea "Politehnica" din Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de Tehnologie Mecanică.

Ca funcţii administrative, a fost prodecan la Facultatea de Electrotehnică (1955 – 1960), prorector la Institutul Politehnic Timişoara (1965 – 1967) şi rector al Universităţii "Tibiscus" din Timişoara (1993 – 1999).

A publicat, în ţară şi străinătate, 262 lucrări ştiinţifice. Este autorul a 24 cursuri universitare şi tratate, dintre care se amintesc: Cursul de "Tehnologia materialelor" , "Manualul inginerului mecanic - TCM" şi 8 volume din "Tratatul de tehnologii neconvenţionale", apărute între anii 2005 – 2008.Are înregistrate la OSIM 10 invenţii şi are aplicate în producţia industrială a ţării 64 de noi tehnologii.Este conducător de doctorat, 72 de ingineri obţinând titlul de doctor-inginer sub conducerea sa ştiinţifică.

A înfiinţat Asociaţia Română pentru Tehnologii Neconvenţionale, al cărei preşedinte este şi în prezent. Asociaţia lucrează cu 12 filiale în toată România, în centrele universitare mai importante. S-au organizat 13 conferinţe ştiinţifice internaţionale şi se editează o revistă de specialitate periodică, "Tehnologii Neconvenţionale".

Este doctor inginer din anul 1962, doctor docent în ştiinţe tehnice din anul 1970 şi Doctor Honoris Causa a 5 universităţi din ţară (Sibiu, Cluj, Timişoara, Craiova, Iaşi).

A obţinut numeroase distincţii, dintre care amintim: preşedinte al Comisiei de Tehnologii Neconvenţionale a Academiei Române. Este distins cu ordine şi medalii la nivel guvernamental.Este membru al mai multor organizaţii ştiinţifice internaţionale (SUA, Franţa, Slovacia).