Prof.dr.ing. Mocanu Constantin

  • Prof.dr.ing. Mocanu Constantin
  •      Membru decedat
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 30 noiembrie -1

Experienta profesionala

Constantin I. Mocanu
A absolvit Facultatea de Electromecanică, secţia Electrotehnică, la Institutului Politehnic din Bucureşti în anul 1948, şi a obţinut titlurile de doctor inginer în anul 1960 şi, respectiv, doctor docent în anul 1972.

Activitatea didactică în învăţământul superior a desfăşurat-o începând din anul 1948, la Institutul Politehnic din Bucureşti, la Academia Tehnică Militară (1952-1970), la Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (1950-1955), parcurgând toate gradele didactice, de la asistent, şef de lucrări şi conferenţiar, din 1966, până la acela de profesor la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii “POLITEHNICA” din Bucureşti.

Activitatea tehnică a deşfăşurat-o, imediat după absolvire, la uzina ARA (fostă Ford) ca şef de secţie, inginer de concepţie. A fost apoi inginer şef şi director de producţie în inteprinderi ale Ministerului Forţelor Armate şi inginer şef al IPROMET.

Activitatea de cercetare s-a concretizat prin contracte de cercetare în domeniul acceleratoarelor industriale de particule, a defectoscopiei nedistructive, precum şi prin realizarea primului generator magnetohidrodinamic din ţară împreună cu un colectiv de la Institutul de Energetică al Academiei.

Profesor titular al cursurilor de “Electrodinamică Aplicată” şi “Metode matematice în electrotehnică”, dar şi al acelora de “Dinamica plasmei” şi “Magnetohidrodinamică”, Prof. C. I. Mocanu a fost, pe rând, timp de aproape un sfert de secol, şeful catedrei de electrotehnică şi decanul Facultăţii de Electrotehnică a Universităţii “POLITEHNICA” din Bucureşti în perioada 1968-1986.Preocupările ştiinţifice ale Prof. C. I. Mocanu s-au orientat spre rezolvarea unor aspecte fundamentale, de fizică teoretică ale unor fenomene electricomagnetice, aria sa de cercetare extinzându-se asupra domeniilor difuziei câmpului electromagnetic în medii conductoare, a conversiei directe a energiei prin efecte MHD, a împrăştierii electromagnetice, a interacţiunii neliniare în generatoarele MHD. Profesorul C. I. Mocanu a dezvoltat noi idei privind electrodinamica Maxwell-Hertz a corpurilor în mişcare, complementar teoriei relativităţii.

Cercetările sale sunt concretizate într-o vastă operă tehnică, care numără 9 cărţi, manuale, tratate şi peste 150 articole de specialitate. Profesorul C. I. Mocanu a primit premiul Academiei Române, şi a obţinut titlul de profesor al Diviziei de Fizică a Institutului de Cercetări Fundamentale din Monteroduni – Italia (1995), profesor al Diviziei de Fizică la Institutul pentru Cercetare Fundamentală din Palm Harbor, Florida, SUA (1995), Senior Member al IEEE (Institute of Electric and Electronic Engineers, din 1968), SUA, membru al FEANI (Federaţia Internaţională a Societăţilor de Educaţie Permanentă, din 1972), observator al ţării la Consiliul pentru învăţământ superior al Consiliul Europei (din 1974). 

Membru post mortem.

Decedat: noiembrie 1999