Prof.dr.ing. Mereuta Cezar

  • Prof.dr.ing. Mereuta Cezar
  •      Membru de onoare
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 12 aprilie 1936

Experienta profesionala

Perioada: Din Septembrie 2014 – prezent

Funcţia sau postul ocupat: Cercetător asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Modelare Macroeconomică al Academiei Române

Perioada: Din Septembrie 2012 – Septembrie 2014

Funcţia sau postul ocupat: Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului: Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române

Perioada: Din August 2010 – Septembrie 2012

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a activităţii

Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică

Perioada: Din Ianuarie 2000 – August 2010

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi elaborarea de proiecte de modelare şi analiză economică

Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică Bucureşti

Perioada: Septembrie 1999 – Iulie 2006

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (Ord. MEN nr. 3782-10.05.1999)

Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursurilor: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale” şi „Simularea deciziilor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti – Facultatea de Management Piteşti

Perioada: Septembrie 1996 – Iulie 1999

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar (Ord. MEN nr. 4257/407-1996)

Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursului: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale”

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti

Perioada: Mai 1997 – Decembrie 1999

Funcţia sau postul ocupat: Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea şi realizarea lucrărilor de cercetare în domeniul microeconomic, cu precădere în sectorul industriei prelucrătoare

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti

Perioada: Din August 1996 – Decembrie 1999

Funcţia sau postul ocupat: Director

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea generală a activităţii

Numele şi adresa angajatorului: Revista Microeconomia Aplicată

Perioada: Iunie 1993 – Aprilie 1997

Funcţia sau postul ocupat: Director Ştiinţific

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea proiectelor de analiză diagnostic a societăţilor comerciale şi realizarea de lucrări de cercetare în domeniul microeconomic

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti

Perioada: Mai 1992 – Iunie 1993

Funcţia sau postul ocupat: Expert

Activităţi şi responsabilităţi principale: Consultanţă în management

Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti

Perioada: Februarie 1991– Aprilie 1992

Funcţia sau postul ocupat: Director General

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor societăţii comerciale

Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti

Perioada: Ianuarie 1990 – Ianuarie 1991

Funcţia sau postul ocupat: Director Tehnic

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea tuturor compartimentelor tehnice ale societăţii comerciale

Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti

Perioada: Septembrie 1987 – Decembrie 1989

Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Cercetare - Proiectare

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor de dezvoltare, consumuri specifice de materii prime, materiale şi energie, de proiectare a produselor speciale

Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti

Perioada: Din Septembrie 1981 – Iunie 1989

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat

Activităţi şi responsabilităţi principale Catedra Economie şi organizarea întreprinderii

Numele şi adresa angajatorului: Institutul Politehnic Bucureşti

Perioada: Iunie 1981 – Septembrie 1987

Funcţia sau postul ocupat: Şef Atelier Proiectare

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor privind consumurile specifice de materii prime, materiale şi energie

Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti

Perioada: Septembrie 1961 – Iunie 1981

Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Mecano-Energetic

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor mecano-energetice

Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti

Perioada: Septembrie 1958 – Septembrie 1961

Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar

Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea atelierului energetic

Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti


Studii

Perioada: Martie 1966 – Iunie 1972

Calificarea / diploma obţinută: Doctor în ştiinţe tehnice

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Teza: Criterii electroenergetice în conducerea proceselor de producţie discontinue

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Institutul Politehnic Bucureşti

Perioada: Septembrie 1953 – Iulie 1958

Calificarea / diploma obţinută: Inginer

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Teoria sistemelor. Coordonarea subsistemelor de producţie, transport şi utilizare a energiei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Institutul Politehnic Bucureşti