Prof.dr.ing. Mateescu Adelaida

  • Prof.dr.ing. Mateescu Adelaida
  •      Membru decedat
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 01 aprilie 1932

Experienta profesionala

Adelaida E. Mateescu: n. 1 aprilie 1932, Otaci-Soroca, Basarabia; absolventă a Inst. Polithnic din Bucureşti (1956), specialitatea telecomunicaţii; doctor inginer (din 1965), cu teza “Aproximarea Cebasev a timpului de propagare de grup” ; profesor (1972-2002) şi profesor consultant din 2002 la Universitatea Politehnica din Bucureşti; Doctor Honoris Causa al Universitatii Tehnice a Moldovei din Chişinău (2000) şi al Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi (2002). A efectuat numeroase studii şi cercetări, fiind conducător de contracte de cercetare in domeniile Teoriei circuitelor şi al Prelucrării numerice a semnalelor,publicând peste 150 de lucrări în ţară şi străinătate şi peste 25 de cărţi şi manuale de specialitate. A primit premiul Traian Vuia (1984) şi premiul Gheorghe Cartianu (1999), din partea Academiei Române.Este senior membru al Institution of Electrical and Electronics Engineers (din 1987); Director al Centrului de Comunicaţii Mobile din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din 1998.A fost preşedinte al Secţiei şi “sufletul” a numeroase manifestări ştiinţifice în domeniul comunicaţiilor. Formator de excepţie a tinerilor specialişti.

Decedată: Mai 2008.