Dr.ing. Matache Savel

  • Dr.ing. Matache Savel
  •      Membru decedat
  •      Inginerie chimica
  • 14 mai 1936

Experienta profesionala

Savel Matache, n.14 mai 1936, Vidra, Vrancea. După absolvirea Liceului "Unirea" din Focşani, a urmat cursurile Institutului Po1itehnic din Bucureşti (Facultatea de Chimie Industrială, secţia electrochimie) , obţinând diploma de inginer chimist în specialitatea tehnologia produselor electrochimice (1958) ; în 1982 si-a susţinut teza de doctorat ”Purificare înaintată a substanţelor termolabile prin rectificare”. Activitatea profesională: în 1958 a fost repartizat la uzina Carbochim Cluj, de unde ,s-a transferat la Combinatul de Fire si Fibre Săvineşti. Intre (1958-1990) a lucrat neintrerupt in platforma industrială Săvineşti ca inginer stagiar, inginer tehnolog, sef atelier, sef serviciu adjunct, director cercetari. Prin activitatea sa, pune bazele cercetării ştiinţifice pe noua platformă industrială.In 1965 infiinţează un Laborator de Cercetare Uzinală, pe care îl transformă ulterior în Serviciu de Cercetări al Centralei Industriale de Fibre Chimice şi apoi, în 1973 , în Centrul de Cercetări, cu personalitate juridică, astazi Institutul de Cercetări pentru Fibre Sintetice.Parcurge toate treptele ierarhice şi administrative: de la cercetător ştiinţific la director al Centrului de Cercetări Săvineşti. Intre 1970-1980 realizează o serie de lucrări de cercetare şi brevete de invenţie în domeniul tehnologiilor de obţinere a monomerilor destinaţi fabricării polimerilor filabili .Intr-o lungă succesiune de articole ştiinţifice (1983-1984) formulează , pentru prima dată in literatura de specialitate, o teorie unitară şi coerentă privind procesele de degradare a substanţelor termolabile în timpul proceselor de separare; Formulează o nouă definiţie a "termolabilităţii" substanţelor şi propune metode precise de măsurare a acesteia; Pune în evidenţă existenţa unui "prag termic" de la care degradarea se desfăşoara cu viteză masurabilă şi în premieră absolută în literatură , introduce o "scara de temolabilitate" a substanţelor; Propune o metodă originală de calcul pentru evaluarea eficienţei echipamentelor de purificare prin procedee termice.Intre anii 1964-2006 realizează, singur sau in colaborare, peste 186 de lucrări tehnico-ştiinţifice,concretizate în : articole , comunicări ştiinţifice,studii,proiecte tehnologice, manuale de specialitate, brevete de invenţie (59 acordate în ţară şi 11 acordate în străinatate) cu aplicaţii la sinteza unor monomeri specifici industriei de fibre (caprolactama, acid adipic, acrilonitril) , la sinteza electrochimică liner catalizatori pe bază de persăruri (persulfat de amoniu, persulfat de potasiu), la separarea unor amestecuri de sinteză,la procese de chemosorbţie a liner compuşi nocivi din gaze industriale eşapate etc.; Obţine premiul "Nicolae Teclu" conferit de Academia Română(1980) pentru lucrarea "Nou procedeu de prelucrare a oxizilor de azot" şi este decorat cu Meritul Ştiinţific cl.III(1983). Obţine mai multe premii la saloane de invenţii,cum ar fi Medalia de aur la Salonul International "Inventa 99" pentru invenţia "Pila redox regenerativă".