Prof.dr.doc. Maros Desideriu

  • Prof.dr.doc. Maros Desideriu
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 30 septembrie 1920

Experienta profesionala

Desideriu Maros, n.30 septembrie 1920, Haţeg, jud. Hunedoara.

A absolvit liceul „Ion Creangă” din localitatea Bălţi, după care a urmat cursurile Institutului Politehnic Bucureşti (1939) şi apoi ale Universităţii de Ştiinţe Tehnice şi Economice din Budapesta (1940-1943). A obţinut, în 1943, diploma de inginer mecanic. În 1970 şi-a susţinut teza de doctorat devenind doctor inginer, la Institutul Politehnic Bucureşti. În 1972 a devenit doctor docent în ştiinţe, diplomă eliberată de Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi.

A desfăşurat o bogată activitate de cercetare şi didactică: asistent (1947-1949), conferenţiar (1949-1966), profesor (1966-1986) şi profesor consultant (din 1986). În 1957 a fost cercetător principal la Institutul de Calcul al Academiei Române, filiala Cluj. De-a lungul timpului a predat următoarele cursuri: Teoria mecanismelor şi a maşinilor (1951-1953), Maşinile unelte speciale (1951-1953), Tehnologia de execuţie a formei. În activitatea de cercetare se axează, în general, pe cinematica şi tehnologia de execuţie a mecanismelor cu suprafeţe elicoidale având profiluri speciale ca, pompe şi compresoare elicoidale, angrenaje melcate CAVEX, globoidale, sau conice cu dantura în arc de cerc etc.

Principalele contribuţii în domeniile de cercetare abordate au fost preconizarea unui algoritm pentru integrarea sistemului prin metode numerice, cu depistarea valorilor proprii şi a proceselor tranzitorii; implementarea pe calculator a calculelor cinematice şi cinestostatice ale mecanismelor; elaborarea calculelor cinematice pentru firma Waelyfraesmachinenfabrik Hermann Pfauter din Ludwigsburg; contribuţii la proiectarea asistată pe calculator. A publicat peste 42 de lucrări ştiinţifice în reviste şi volume de circulaţie internaţională. 

A publicat „Cinetostatica şi dinamica mecanismelor” (1958); „Cinematica roţilor dinţate” (1958); „Contributions of the Determination of the Equations of Motion for Multidegree of Freedom System” (1976); „Calcule numerice la mecanismele plane” (1987); „Angrenaje melcate” (1966). I-a fost decernat titlul academic de Doctor Honoris Causa, de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2001). Membru de onoare E.M.E. (a societăţii Muzeului Ardelean din Cluj-Napoca, din 2004), ca semn de recunoştinţă pentru „activitatea ştiinţifică şi didactică desfăşurată în decursul a mai multor ani”.

I s-au acordat: diploma de aur (1993), respectiv de diamant (2003) de către Universitatea de Ştiinţe Tehnice şi Economice din Budapesta pentru „recunoaşterea valoroasei activităţi profesionale desfăşurate în decursul celor 50, respectiv 60 de ani de la obţinerea diplomei de inginer mecanic”; diplomă de excelenţă acordată de autoritatea judeţeană cu ocazia serbării jubilare la împlinirea a 50 de ani de învăţământ superior tehnic din Cluj-Napoca (1998); diplomă de onoare a Asociaţiei de Robotică din România (1998), diplomă de excelenţă acordată de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu ocazia celei de a IX-a conferinţe Internaţionale de Mecanisme şi Transmisii Mecanice MTM 2004, pentru „merite deosebite în promovarea Ştiinţei Maşinilor şi Mecanismelor”. 

Membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului de Mecanica Solidelor al Academiei Române din Bucureşti; membru fondator IFToMM (Federaţia Internaţională de Teoria Mecanismelor şi Maşinilor); membru al societăţilor S.E.I.E. (Société d’Études de l’Industrie de l’Engrenage) din Franţa şi G.A.M.M. (Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik) din Germania. Membru în consiliul ştiinţific al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; membru în consiliul ştiinţific al Institutului de Calcul al Filialei Academiei Române din Cluj. A participat la congrese internaţionale, conferinţe, vizite în U.R.S.S, R.D.G., R.P.U., Iugoslavia, Austria, Elveţia, Italia, R.F.G., Franţa, Olanda, Belgia, Danemarca, S.U.A. 

Decedat: 2011