Prof.dr.ing. Marinescu Mircea

  • Prof.dr.ing. Marinescu Mircea
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 09 noiembrie 1941

Experienta profesionala

Mircea Marinescu n.09 noiembrie 1941, Bucureşti. 

A urmat liceul Mihail Eminescu din Bucureşti, după care a continuat studiile la facultatea de Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti, obţinând în anul 1965 diploma de inginer în specialitatea maşini termice. După terminarea facultăţii a fost reţinut cadru didactic în Catedra de Termotehnică din Institutul Politehnic Bucureşti, promovând toate gradele didactice până la cel de profesor universitar; este profesor universitar din anul 1990. În anul 1972 a susţinut teza de doctorat „Proprietăţile electrice ale flăcărilor combustibililor gazoşi”, fiind printre primii cercetători care au semnalat că nuclearizarea particulelor de funingine se face în jurul sarcinilor electrice libere din flacără, în felul acesta explicându-se şi sarcina electrică ataşată acestor particule. 

În perioada 1972 – 1973 a beneficiat de o bursă DAAD la T.H.Aachen unde a continuat cercetările privind proprietăţile electrice ale flăcărilor şi a dezvoltat o serie de teorii privind rolul important al ionului pozitiv de hidroniu H3O+ privind stabilirea proprietăţilor electrice, care permit atât controlul desfăşurării procesului de ardere cât şi limitarea producţiei de noxe (CO, NOx, particule de funingine etc.). Deasemeni, pe baza teoriei lui Mie s-a stabilit o legătură între concentraţia de sarcini electrice libere şi excesul local de aer, ceea ce permite conducerea şi optimizarea în timp real al unui proces de ardere. În calitate de cadru didactic a predat numeroase cursuri din domeniul Termodinamicii şi Echipamentelor termice, cum sunt: Termodinamică Tehnică, Transfer de căldură şi masă, Dinamica gazelor, Cuptoare şi instalaţii de uscare. De la înfiinţarea Departamentului în limbi străine şi ulterior a Facultăţii de inginerie cu predare în limbi străine, a predat cursul de Termodinamică studenţilor de la filiera germană. 

Între anii 1979- 1996 a fost Prodecan şi Secretar ştiinţific al facultăţii de Mecanică, iar între 1996-2000 Decan al acestei facultăţi. În perioada 2000-2004 a fost Prorector cu activitatea de cercetare din Universitatea Politehnica Bucureşti. A elaborat 37 manuale şi lucrări de specialitate destinate studenţilor şi absolvenţilor care lucrează în domeniul instalaţiilor termice, în care a prezentat analiza şi optimizarea proceselor termogazodinamice din maşini termice, instalaţii de transfer, instalaţii de ardere, de uscare etc. cât şi elemente de noutate legate de modalităţi noi de abordare a proceselor, cum sunt Termodinamica în timp finit şi Termodinamica neextensivă. Deasemeni, a elaborat 86 de articole ştiinţifice, publicate în ţară şi străinătate, în majoritate legate de formarea noxelor în procesele de ardere şi analiza ireversibilităţilor vâscoase şi termice ale acestor procese. 

În perioada 1990-2005 a beneficiat de o serie de specializări de scurtă durată în Europa şi SUA, fiind tot odată şi invitat de mai multe universităţi din Torino, Darmstadt şi Aachen pentru a prezenta sinteze asupra unor domenii de cercetare de care s-a ocupat. Între anii 1997-2002 a fost membru în Colegiul editorial şi advisor al revistei Revue genèral de termique – Franţa. Este membru al Societăţii Române a Termotehnicienilor din anul 1990. În anul 2005 a fost ales Preşedinte al Societăţii Române a Termotehnicienilor (SRT) şi membru al colectivului de redactare al revistei Termotehnica, care apare sub egida SRT. 

Membru fondator.

Decedat: iunie 2017.