Prof.dr.ing. Kumbetlian Garabet

  • Prof.dr.ing. Kumbetlian Garabet
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 11 martie 1936

Experienta profesionala

  Profesorul universitar Kümbetlian Garabet s-a născut în Constanţa, la 11 martie 1936.                                                                                                                                                                                                 După clasa I-a la Şcoala Germană şi alţi trei ani la Şcoala nr.5 din Constanţa, a absolvit clasele gimnaziale ale liceului Brukenthal din Sibiu în 1950, cu Diplom für Verdienste şi Liceul (Colegiul Naţional) „Mircea cel Bătrân” din Constanţa în anul 1954, cu Diplomă de Maturitate. A urmat apoi cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic (Universităţii “Politehnica”) din Bucureşti, obţinând în 1959 diploma de inginer în specialitatea maşini termice.

       În anul 1976 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer în domeniul „Teoria elasticităţii mediilor structurale”, cu lucrarea: „Calculul exact al plăcilor acţionate hidrostatic şi cu stare complexǎ de mobilitate a conturului, pe baza rezolvării problemei antimediane a teoriei mobilitǎtii elastice” sub conducerea dr. doc. ing. Mircea Mişicu, în cadrul Centrului (Institutului) de Mecanica Solidelor al Academiei Române .

       A ocupat succesiv funcţiile de inginer principal în cadrul Electrica Constanţa (1959-1966) şi în paralel asistent în cadrul catedrei de fizică a Institutului Pedagogic din Constanţa (1964-1968), director şi profesor al Liceului Energetic Constanţa (1966-1972), şef de lucrări (1972-1976) şi conferenţiar (1976-1990) la Institutul de Marinǎ din Constanţa şi profesor universitar (1990-2006) la Universitatea Maritimă din Constanţa. Între anii 1990 şi 2004 a fost şi şeful catedrei de Inginerie Mecanicǎ Navalǎ, membru al Consiliului Facultăţii de Electromecanică Navală şi membru al Senatului Universităţii, iar între anii 2002 şi 2006, directorul Centrului de Cercetare în Inginerie Mecanicǎ Navalǎ al Universităţii Maritime din Constanţa. Din anul 1992 şi până în 2006 (când s-a pensionat) a fost şi profesor asociat al Facultăţii de Construcţii a Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

       A predat cursuri de Mecanicǎ, Rezistenţa Materialelor şi Teoria Elasticităţii în cadrul Institutului de Marinǎ, Universităţii Maritime şi Universităţii „Ovidius” din Constanţa.

       Între anii 1987 şi 2010 a fost de mai multe ori referent în comisiile pentru acordarea titlului ştiinţific de doctor-inginer în cadrul Universităţilor “Politehnica” din Bucureşti şi Timişoara, Universităţilor “Tehnice” din Cluj-Napoca şi “Tehnică de Construcţii” din Bucureşti, “Transilvania” din Braşov, “Dunărea de Jos” din Galaţi, “Petrol-Gaze” din Ploieşti şi “Eftimie Murgu” din Reşiţa. Între anii 1999 şi 2010 a condus  doctorate în Inginerie Mecanicǎ, în cadrul Universităţii “OVIDIUS” şi Universităţii Maritime din Constanţa, iar în anii 2002-2003 a fost membru în comisiile Universităţii Maritime şi “Ovidius” din Constanţa, pentru acordarea titlului ştiinţific de “Doctor Honoris Causa”.

       A publicat 22 de cărţi, monografii, tratate, cursuri universitare şi eseuri din domeniul Mecanicii Solidelor Deformabile şi Rezistenţei Materialelor, două traduceri (din limbile germană şi engleză) şi 134 de articole (din care 28 în revistele Academiei Române şi Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, 21 în reviste străine şi analele universităţilor, 20 în volume, reviste departamentale şi alte reviste de specialitate, 30 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi 35 în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale). A fost invitat de 11 ori să prezinte conferinţe în plen, în cadrul “The 9-th International Symposium on Experimental Stress Analysis and Material Testing” (Bucureşti-Constanţa,2002), Seminarului Interuniversitar de Istoria Mecanicii, Bucureşti (2008, 9, 10,12,13 şi 14), Uniunii Armenilor din România, Filiala Constanţa, (2011şi13) şi Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Academiei Oamenilor de Ştiinţă, Filiala Constanţa (2012).

       A elaborat modele analitice originale pentru:

     -Calculul plăcilor groase (în Rev. Roum. des Sci. Techn.“Mécanique Appliquée”, Académie Roumaine 1976/1978), lucrare citată în The Shock And Vibration Digest, Volume 10, No.12, December 1978. (A Publication of the Shock and Vibration Information Center, Naval Research Laboratory, Washington D.C.) Office of the under Secretary of Defense for Research and Engineering, page 78, no. 78-1820.

     -Calculul barelor curbe de secţiune neomogenă (în Proc. of the Eighth Congress of the International Maritime Association of Mediterranean, Istanbul, Turkey 1997) şi pentru

     -Calculul tensiunilor tangenţiale în barele de secţiune oarecare (în Proc. of the Annual Symposium of the Institute of Solid Mechanics, Acad. Roum.  2005).

       A fost co-preşedinte al comitetului de organizare al “The 3-rd International Conference on Boundary and Finite Element, ELFIN” (Constanţa, 1995), coordonator al “The Romanian-Japanese Workshop on Fracture and Damage Mechanics and Experimental Mechanics in Marine Engineering”  (Constanţa, 1999), co-organizator al celei de “A XXX-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor” (Constanţa, 2006) şi Membru al comitetului de organizare al “The International Conference on History and Technology in the Black Sea Region”, (Constanţa, 2014).

       A realizat 27 de inovaţii (pentru care a obţinut Locul I în cadrul primului salon de invenţii-inovaţii pe judeţul Constanţa şi Premiul II pe Comandamentul Marinei Militare, în anul 1989).   

        A condus 29 de Grant-uri şi Contracte de Cercetare ştiinţificǎ, din care unul cu Banca Mondială (1994), două cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (1993,1994) şi patru cu Ministerul Învăţământului (1993-1996).

        A efectuat analize experimentale de tensiuni (prin măsurări tensometrice şi fotoelasticitate) pe nave, bazine de încercări, standuri pentru încercarea vinciurilor navale, rezervoare şi recipienţi, torpile şi tunuri, etc.

        Este membru fondator al Comisiei Centrale de Tensometrie (1977), al Asociaţiei Române de Tensometrie (1990) şi al Societăţii Culturale Române “Dobrogeţia” Athenaeum (2011).

        A primit aprecieri internaţionale din partea “Naval Research Laboratory, Shok and Vibration Information Center of Department of Defense” Washington D.C. USA, în calitate de “Key Investigator”, (1979), din partea “Indian Institute of Technology, Applied Mechanics Department”, Madras (1980,1982) şi în calitate de “Scientist of the Armenian Diaspora”, din partea “National Academy of Sciences of the Republic of Armenia” (2007).

        În anul 1995 a dobândit calitatea de “Member of the International Maritime Lecturers’ Association”-IMLA. În anul 1996 a fost desemnat “Member of National Geographic Society” şi “Active Member of the International Association for Conservation of Natural Resources and Energy”, New York, USA. În anul 1997 a fost desemnat în calitate de “Member of International Scientific Honorary Committee of the eighth Congress of the Mediterranean International Maritime Association-IMAM”, iar în anul 1998, Miembro Honorario de la Fundacion ORIAMPLA, Caracas. În anul 2000 a fost ales “Member of the Research Board of Advisors of the American Biographical Institute-ABI”. I s-au mai conferit: “The Twentieth Century Award for Achievement”, din partea International Biographical Centre-IBC, Cambridge, England, (1999), precum şi “American Medal of Honor” (2002), “Order of International Merit” (2007), “American Order of Merit” (2008) şi titlul de “ABI Fellow” (2008). În anul 2005 a dobândit calitatea de “International Member of National Geographic Society”.

  În ţară, a devenit membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România-AGIR şi membru fondator al filialei AGIR Constanţa (1997), membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţǎ -AOŞR (cu nr.33/1998), membru corespondent (în 2002) şi titular (în 2006) al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România–ASTR, membră a Consiliului Academiilor Tehnice şi de Inginerie Europene-“EUROCASE” şi membru titular al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române-CRIFST (2006).

       De-a lungul anilor a fost Membru al Comitetului Ştiinţific al The Romanian-Japanese Workshop “Fracture and Damage Mechanics and Experimental Mechanics in Marine Engineering” (Constanţa,1999), al Analelor Universităţii Maritime din Constanţa (2001 şi 2002), al celei de-A 6-a Conferinţe Internaţionale de Elemente finite şi de frontierǎ ELFIN (Timişoara, 2003), al  celei de-A XXX-a Conferinţe Naţionale de Mecanica Solidelor (Constanţa, 2006), al celui de-Al 11-lea (Bacău, 2006) şi Al 12-lea (Galaţi, 2008) Simpozion Internaţional de Analiză Experimentală a Tensiunilor şi Încercări de Materiale, al seriilor de volume “Research Trends in Mechanics“(2009-2010) şi “Inverse Problems and Computational Mechanics” (2011) editate sub egida Academiei Române, şi al“The 36th International Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations XXXVI” (Cluj-Napoca,2012), Membru al Comitetului de Program al celei de “A XV-a Conferinţe Naţionale de Rezistenţa Materialelor” cu participare internaţională de la Bucureşti (2008), Member of International Scientific Committee of the “National Conference on Mechanics of Solids CNMS-XXXIII” (Bucharest 10-12 Sept.2009) şi Membru al Comitetului Ştiinţific Onorific al Conferinţei Internaţionale de “Istorie şi Tehnologie la Marea Neagră” ISTM (Constanţa,12-13 Sept. 2014).                   

       A fost de asemenea Membru în Comitetul Editorial al Buletinului Academiei de Ştiinţe Tehnice din România “Mecanicǎ Tehnicǎ şi Rezistenţa materialelor” (Timişoara 2002) şi al Editurii „Nautica” (Constanţa, 2006), Membru în Consiliul Editorial al Revistei “Applied Mechanics-Mécanique Appliquée” a Academiei Române, revistă cotată în categoria B+, CNCSIS, indexată la “MathSciNet”-Mathematical Reviews şi inclusă în Index Copernicus-Journal Master List (2004-2010) şi Membru în Colegiul de Redacţie al revistelor “Studii şi Comunicări” a Academiei Române, Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii-Divizia de Istoria Ştiinţei (din 2008) şi “Din Istoria Mecanicii”, Supliment al Buletinului Ştiinţific al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (din 2010). În anul 2014 a fost cooptat în calitate de Referent al editurii “Elsevier Editorial System 1880” din Amsterdam, pentru revista “Mechanical Systems and Signal Processing”.

        În anul 1996 a fost desemnat în calitate de membru al Comisiei Teritoriale Interdisciplinare de Cercetare şi Dezvoltare-Dobrogea, organism zonal consultativ al Ministerului Cercetării şi Tehnologiei. În acelaşi an a fost chairman la Seminarul Internaţional “Cooperation in Marine Industry and Environmental Protection”, organizat în colaborare cu Istanbul Technical University, la Mangalia. În anul 1997 a fost desemnat în calitate de expert pentru cereri de finanţare, al Consiliului Naţional pentru Cercetarea   Ştiinţifică Universitară-CNCSU. Din 1998 este expert al Societăţii Academice Române-SAR, iar din anul 2006, membru al  Ligii Navale Române-LNR.

       În perioada anilor 1974-2006 a participat în calitate de membru al comisiilor, la fazele pe ţară ale Concursului Studenţesc de Rezistenţa Materialelor şi Sesiunilor de Comunicări Ştiinţifice ale Studenţilor, la care studenţii conduşi de el au obţinut două premii 1, patru premii 2, patru premii 3, 11 premii speciale şi 14 menţiuni.

       Ca recunoaştere a rezultatelor obţinute de-a lungul activităţii sale profesionale şi ştiinţifice, i s-au decernat: Diploma de excelenţǎ a Universităţii Maritime (în anul 2000) şi a  Universităţii “Ovidius”, Facultatea de Construcţii din Constanţa (2004), Diploma de onoare şi Medalia Jubiliară “25 de ani de învăţământ superior de construcţii la Constanţa” (2002), Diploma de aur a Fundaţiei Academice “ALUMNIA”, a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân” din Constanţa (2004), Diploma de onoare a Academiei Navale (2007) şi Universităţii Maritime din Constanţa (2010), Diploma Facultăţii de mecanică a Universităţii tehnice “Gh.Asachi” din Iaşi, pentru sprijin şi contribuţii la dezvoltarea relaţiilor de colaborare (2008), Diploma şi Medalia Jubiliară a Universităţii “Ovidius” Constanţa, cu prilejul aniversării a 50 de ani de învăţământ universitar în Dobrogea(2011) şi Premiul de Excelenţă al Uniunii Armenilor din România (2008).

Este citat în Who’s Who, Ed. Tehnicǎ Bucureşti, 1996, Catalogul Experţilor Bucureşti, (1997), Marquis „Who’s Who”, ed. 16 (1999) şi 19 (2001), Barons Who’s Who, (2001), 500 Great Minds of the Early 21st Century (2002), Primul dicţionar ilustrat Who’s Who al României (2003), The Contemporary Who’s Who (2002/2003) şi în alte volume ale unor Institute biografice din Anglia şi Statele Unite ale Americii.                    

 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

·         WHO¢S WHO, Editura Tehnică Bucureşti, 1996, p.195;

·         CATALOGUL EXPERŢILOR, Romania¢s Academic Soiety, Ed. I, 1997, p.325;

·         MARQUIS ² WHO¢S WHO IN THE WORLD² - 16th Edition, 1999, p.894 19th Ed. 2001, 25 th Ed., 2008; 2009 Ed.

·         Barons WHO¢S WHO – 2001;

·         BWW. 500 Great Minds of the Early 21st Century, Bibliotheque: World Wide, 2002

·         Primul dicţionar ilustrat Who¢s Who al României, 2003;

·         The Contemporary Who¢s Who 2002/2003, 2004/2005 al ABI;

·         Distinguished Professors of the BWW Society/ I.A.P.G.S., 2003;

·         The Contemporary Elite, 2004 Ed;

·         The International Directory of Experts and Expertise – ABI, 2006;

·         Tavitian, S., Armeni de seamă din România, Ed. Ex Ponto-Constanţa, 2006;

·         The CAMBRIDGE BLUE BOOK 2nd Ed. 2006/2007;

·         Academia Română, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, EVOCĂRI, vol. III, Ed. ALMA-Craiova, 2007.

·         Voinea, Radu, “Crâmpeie de viaţă”, Ed. ALMA-Craiova 2007, vol. III, pag. 221,222.

·         Enciclopedia Personalităţilor din România-2009, Hübners Who is Who

·         Academia de Ştiinţe Tehnice şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România,Colecţia: ”ESEURI ŞTIINŢIFICE”, Ed.AGIR,2009.

·         Mihăiţă, M., ş.a.,”Academia de Ştiinţe Tehnice din România. Monografie, 1997-2009”. Ed. AGIR, Bucureşti, 2010.

·         Marquis Who’s Who, “ Who’s Who in the World 2010 “ (27 th Edition).

·         Lăpuşan, Aurelia, Ciupină, V.,”Ctitorii spirituale dobrogene”, Editura Dobrogea, Constanţa 2011.

·         Marquis Who’s Who, “ Who’s Who in Science and Engineering”,(11th Edition), 2011-2012.

·         International Dictionary of Professionals, ABI, 2012.

·         ISTORIA DOMENIULUI TEHNIC ÎN ROMÂNIA, “INGINERI ROMÂNI-DICŢIONAR ENCICLOPEDIC”, Vol. I, Editura MEGA, Cluj-Napoca, 2014, ISBN 978-606-543-477-6

·         Internet-COS (Community of Science),Database of scholar profiles for published academic faculty; Scholar Universe.