Prof.dr.doc.ing. Gropsian Zeno

  • Prof.dr.doc.ing. Gropsian Zeno
  •      Membru decedat
  •      Inginerie chimica
  • 13 noiembrie 1920

Experienta profesionala

Zeno Gropsian, n.13 noiembrie 1920, com.Sasca Montană, jud.Caraş Severin. Studii : Liceul C.D. Loga Timişoara (1939) Facultatea de Chimie Industrială  Bucureşti (1944), Dr. Ing. în inginerie chimică (1963). Activitate didactică: asistent şi şef de lucrări ( 1945-1947) Chimie industrială Bucureşti, conferenţiar (1948),profesor (1963), profesor consultant (1990) Facultatea de Chimie Industrială  de la Institutul Politehnic din Timişoara. Are competenţă şi bogată experienţă  în domeniul “Procese şi aparate in industria chimică”. A desfăşurat activitate ştiinţifică în diferite domenii ale industriei chimice: procese de oxidare pentru obtinerea anhidritei ftalice si maleece; caracterizarea unor purtători de caldură organici; etalonarea reactoarelor de presiune inaltă; intensificarea proceselor de transfer; fluide magnetice şi caracterizarea lor. A publicat 10 cărţi didactice şi monografii, 150 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate şi în volumele sesiunilor ştiinţifice; 30 de referate tehnice la contractele de cercetare şi colaborare în industria chimică. Activitate didactică: şef de catedră Procese şi aparate în industria chimică (1948-1983); prodecan (1954) decan (1956-1957) decan (1963-1967) la Facultatea de Chimie Industrială  din Timişoara. Conducător ştiinţific de doctorat (1967-prezent) şi a acordat titlul ştiinţific de Dr. Ing. la 20 de specialişti în domeniul ingineriei chimice. A participat la schimburi de experienţă: Institutul Politehnic din Praga (1961); Institutul Politehnic din Leningrad (1967); Concernul BASF Ludwigsahfen (1972), colaborator UNESCO-PNUD. A fost distins cu ordine şi medalii : Ordinul Muncii cl III  (1965). A fost membru în prestigioase foruri ştiinţifice: Academia de şiinţe din   New-York secţiunea de chimie; Comisia centrului Biografic Internaţional Cambridge, Societatea de chimie din România, Societatea de inginerie chimică din România.