Dr.ing. Greavu Victor

  • Dr.ing. Greavu Victor
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 19 mai 1924

Experienta profesionala

Victor Greavu, n.19 mai 1924, Noul Român-Sibiu 

Studii: Inst. Politehnic Bucureşti, Fac. Textile 1949; Inst. Politehnic Bucureşti, Fac. Ing. Economişti 1963, Doctor în Ştiinţe Economice 1974. După 1960 a urmat numeroase cursuri de specializare, în Italia, Franţa, Anglia etc.A realizat numeroase publicaţii din care: Fibre Textile din Propilenă, vol. I şi II 1973; Lîna în Ind. Textilă 1976; Determinarea gradului de orientare a cristaliţilor în structura moleculară a polipropilenei etc. În colaborare: Manualul inginerului textilist vol. 1-3; Dicţionarul Poliglot pentru ştiinţă şi Tehnologie etc. Este membru activ al Academiei de Ştiinţe New-York; Vicepreşedinte al soc. Experţilor pentru Comunitatea Europeeană 2002 AEXEA  ; Membru de Onoare Fondator şi Senator al soc. ANEVAR Buc. 1995; 

A fost distins cu numeroase diplome şi medalii.

Decedat: 11.09.2010