Prof.dr.ing. Goia Ioan

  • Prof.dr.ing. Goia Ioan
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 27 octombrie 1934

Experienta profesionala

Goia Ioan,  n. la 27 octombrie 1934. 

Diplomat al Institutului de Mecanică din Braşov (1957). Doctor  inginer, Institutul Politehnic din Bucureşti (1971). A fost inginer proiectant la U.R.M (1957-1962), asistent la Institutul de Mecanică din Braşov (1962-1964) şi şef de lucrări, conferenţiar la Institutul Politehnic Braşov (1964-1971), conferenţiar şi profesor la Universitatea Transilvania din Braşov (1971-2005) şi a ţinut cursuri de Rezistenţa Materialelor şi Teoria Elasticităţii, Mecanica Ruperii, Oboseala Materialelor, Calculul şi Construcţia Aeronavelor şi Stabilitatea Structurilor de Rezistenţă. În prezent este profesor consultant la Universitatea Transilvania din Braşov. 

Membru al A.R.T.E.NS., I.M.E.C.O., A.G.I.R., AR.M.R., S.R.M.T.A. Bursă de specializare DAAD la Bergische Universität Wuppertal (1992), Visiting professor S.I.R.I.U.S. Faculty of Engineering University of Sheffield, Anglia(1994). A prezentat peste 30 de conferinţe la diferite universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică din străinătate. A condus 10 teze de doctorat. 

A publicat 200 de articole ştiinţifice (dintre care o pătrime în reviste internaţionale din străinătate) în domeniile: Teoria Elasticităţii, Rezistenţa Materialelor, Oboseala Materialelor, Mecanica Ruperii, Calculul si Construcţia Aeronavelor, Calculul de Stabilitate a Structurilor de Rezistenţă. 

A publicat 15 cursuri tratate şi monografii ştiinţifice în limba română, dintre care Rezistenţa Materialelor, Volumul I (1978- Ediţia I, 1981 Volumul I Ediţia II, Volumul II,Culegere de Probleme de Rezistenţa Materialelor (1979), Ediţia II (1983), Deformatele Structurilor (1995), Rezistenţa Materialelor, Volumul I (2000), distinsă cu premiul A.G.I.R., Rezistenţa Materialelor Culegere de probleme date la concursul Victorina (2000),Rezistenţa Materialelor Probleme din Capitole speciale (2006).

Decedat: 18 octombrie 2016