Prof.dr.ing. Georgescu Paul

  • Prof.dr.ing. Georgescu Paul
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei
  • 30 octombrie 1939

Experienta profesionala

Paul Georgescu, n.30 octombrie 1939, Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Geologie Tehnică din cadrul Universităţii Bucureşti (1957-1962), a obţinut titlul de doctor inginer in 1977, iar din 1993 este conducător de doctorat. Are o experienţă de 46 de ani în învăţământul superior, unde între 1992-2005 a fost şeful Catedrei de Geofizică din Facultatea de Geologie şi Geofizică. In prezent este  Profesor Consultant şi şef al Biroului de Expertiză şi Consulting al  Universităţii din  Bucureşti.A efectuat o specializare in domeniul interpretării numerice a datelor geofizice la Institutul de Geofizică Aplicată din Munchen (1970-1971).

Între 1999-2000 a lucrat ca cercetător invitat la Institutul de Fizica Globului din Paris, în calitate de coordonator al proiectului Etude des signaux geoelectriques et geomagnetiques a lobservatoire de Chambon la Foret, France. Domeniile de competenţă: Geofizica aplicată, Geofizica ambientală, Modelarea 1D, 2D şi 3D a anomaliilor de rezistivitate.   

A obţinut Premiul Academiei Române - Gheorghe Munteanu Murgoci (1977), Premiul Societăţii Române de Geofizică - Sabba Ştefănescu (1995) şi Certificate for Outstanding Achievements in Romanian Geophysics acordat de SEG (Society of Exploration Geophysicists). 

Este membru al mai multor asociaţii profesionale din ţară şi străinătate: Preşedinte al Societătii Române de Geofizică, Vicepreşedinte al Societăţii Balcanice de Geofizică, EAGE (European Association of Geoscientists & Engineers) etc. Lucrări semnificative: 2008. Geoelectrical detection of oil-contaminated plumes in the vicinity of Ploiesti refineries; 2008. Influences of Moisture Content in Geoelectric Monitoring  of Underground Oil Contamination; 2005. A Radiomagnetotelluric Survey over an Oil Contaminated Area near Brazi Refinery; 2002. Electric and magnetic perturbations generated by DC electric railway;1993. Some applications of VES to groundwater exploration in the vicinity of Romanian coast of the Black Sea; 1993. Some results of 3D-resistivity modeling. Proceedings of the 55th Meeting of the European Association of Exploration Geophysicists (EAEG), Stavanger, Norway;1991. The simulation of the apparent resistivity anomalies by means of antisymmetrical alpha media; 1989. Aspects concerning the results of laboratory geoelectric measurements for the study of hydrogeological phenomena. Lectures Notes in Earth Sciences, Springer Verlag; 1989. 

A participat în calitate de director şi/sau partener în numeroase proiecte de cercetare naţionale  şi internaţionale cu o tematică diversă,cum ar fi: modelarea 3D a anomaliilor de rezistivitate aparentă, studii privind aplicabilitatea metodelor geofizice în cartarea şi monitorizarea contaminării cu hidrocarburi, studiul geofizic al stabilităţii masivelor de sare, analiza influenței furtunilor magnetice asupra reţelelor de transport al curenţilor, modele avansate de prelucrare a datelor seismicii de refracţie, utilizarea metodelor geofizice în detectarea hazardului antropic etc. Peste 20 de contracte de cercetare ştiinţifică:Development of the equipment and technologies of radiomagnetotellurics for rapid pollution mapping using foot, car and boat-borne survey; Detectarea şi monitorizarea geoelectrică a contaminării cu hidrocarburi a terenurilorşi apelor subterane;Evoluţia fenomenelor de surpare, impactul asupra mediului inconjurator şi soluţii de prevenire a riscului în zona lucrărilor miniere de la Ocna Dej; Metodologie geofizică complexă pentru cercetarea in situ a stării de neomogenitate a sării de la zăcământul Praid; Metodologii avansate de prelucrare a datelor seismice de refracţie; Cercetări hidrogeofizice pentru monitorizarea spaţio-temporală a zonelor de   contaminare cu hidrocarburi şi ape reziduale din arealul rafinăriilor Astra, Petrotel, Petrobrazi şi Vega; Localizarea şi monitorizarea geoelectrică a intruziunilor marine.