Prof.dr.doc. Dumitrescu Traian

  • Prof.dr.doc. Dumitrescu Traian
  •      Membru decedat
  •      Stiinta si ingineria materialelor
  • 23 februarie 1922

Experienta profesionala

Traian Dumitrescu; n.23 februarie 1922 la Craiova; liceul Ioniţă Assan din Caracal (1941); Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Mine şi Metalurgie, inginer diplomat (1947); asistent şi şef de lucrări la Catedra de Metalurgie (1947-1957); asistent şi şef de lucrări la Institutul de Construcţii din Bucureşti, Facultatea de Utilaj pentru Construcţii (1965-1979); conferenţiar Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică; doctor inginer Institutul Politehnic Cluj 1970; profesor la Institutul Politehnic Galaţi, Facultatea de Mecanică, Catedra de Metalurgie, şef al Catedrei de deformări plastice şi tratamente termice ( 1979-1992 ); conducător de doctorat din 1990; profesor şi şef de catedră la Universitatea de Stat Valahia din Târgovişte ca membru fondator. În paralel cu activitatea didactică a lucrat în cercetare la Institutul de Cercetări Metalurgice al Academiei Române în intervalul 1954 – 1965; şef de serviciu adjunct la Direcţia Tehnică, Ministerul Industriei Metalurgice (1966-1968). A efectuat cercetări în toate domeniile metalurgiei : fonte cenuşii, fonte modificate, oţeluri, tratamente termice, controlul calităţii produselor şi din domeniul pulberilor metalice. Rezultatele cercetărilor sale cu caracter ştiinţific în număr de 54 au fost publicate în ţară şi străinătate. A colaborat cu toate combinatele siderurgice şi numeroase întreprinderi de construcţii de maşini. A editat şi publicat 6 manuale didactice în Editura tehnică şi în edituri universitare. A obţinut 5 brevete de invenţii dintre care 2 au fost brevetate în străinătate, SUA, Anglia, Italia, Franţa, Suedia şi Germania. Este membru de onoare al Societăţii Române de metalurgie. Este cunoscut atât în ţară, cât şi în străinătate.