Prof.dr.ing. Dragulescu Doina Maria

  • Prof.dr.ing. Dragulescu Doina Maria
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 24 mai 1945

Experienta profesionala

Doina Drăgulescu, n.24 mai 1945 Timişoara.

A absolvit în anul 1967 Facultatea de Electrotehnică, Secţia Electromecanică, Institutul Politehnic Timişoara. In aprilie 1973, sub conducerea academicianului Traian Sălăgean, a susţinut teza de doctorat cu titlul: “Cercetări asupra tendinţei spre fisurare la cald a metalelor depuse cu materiale de sudare indigene”.

A iniţiat şi dezvoltat în Universitatea POLITEHNICA din Timişoara direcţii de cercetare de mare actualitate în domeniul Roboticii şi al Ingineriei Medicale, a creat şi dezvoltat Centrul de cercetare BCUM CMPICSU, laboratorul de încercări CIDUCOS, laboratorul de microproducţie pentru implanturi şi distractoare maxilo-faciale, Platforma de Implantologie, protezare inteligentă şi recuperare biomecanică, a dezvoltat baza materială a universităţii prin finanţările asigurate de numeroasele proiecte pe care le-a condus, a creat Specializarea de Inginerie Medicală în cadrul Facultăţii de Mecanică, a colaborat cu numeroase universităţi şi institute de cercetare din ţară şi din străinătate.

A adus numeroase şi importante contribuţii în domeniile ştiinţifice de activitate:

Mecanica roboţilor: Dezvoltarea metodelor de modelare geometrică, cinematică şi dinamică a roboţilor; elaborarea unui pachet de programe pe baza metodelor de modelare analizate; Dezvoltarea metodelor de modelare a roboţilor şi a spaţiului de lucru al acestora; Elaborarea unui pachet de programe de modelare a spaţiului de lucru al roboţilor, atât în 2D, cât şi în 3D; Crearea şi modelarea unor spaţii virtuale deservite de roboţi.

Biomecanica: Modelarea mecanică a elementelor de protezare şi implantare a scheletului uman pentru remedierea funcţiilor diferitelor aparate ale corpului uman; Modelarea membrelor superior şi inferior, precum şi a altor părţi ale scheletului uman; Procesarea imaginilor obţinute prin tomografiere computerizată în scopul proiectării şi realizării de implante personalizate pentru scheletul uman; Analiza parametrilor mişcării în vederea recuperării biomecanice sau a îmbunătăţirii performanţelor sportivilor.

Rezultatele obţinute din cercetarea ştiinţifică au fost publicate în importante reviste de specialitate şi în volumele unor congrese naţionale şi internaţionale. In BCUM-ul pe care l-a condus s-a realizat în premieră naţională o mandibulă artificială personalizată din Titan, implantată cu succes prin intervenţie chirurgicală, s-a conceput şi realizat prima trusă românească de implante chirurgicale şi primul distractor osos, certificate de Ministerul Sănătăţii în anul 2004.

Intreaga activitate de cercetare s-a materializat prin 340 lucrări în reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 10 cărţi ştiinţifice/monografii publicate în edituri din ţară şi străinătate, 4 brevete de invenţii şi inovaţii şi 60 de granturi naţionale de cercetare. Sub conducerea sa s-au finalizat 15 teze de doctorat, titlul de doctor fiind confirmat pentru toţi autorii.

Cariera sa a fost încununată cu mai multe distincţii, printre care premiul Henri Coandă al Academiei Române pentru lucrarea Dinamica Roboţilor apărută în 1997 la Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; Diploma de excelenţă şi Premiul III acordat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru Contribuţii la ameliorarea stării de sănătate a populaţiei prin realizarea de aparate protetice, instrumentar chirurgical şi truse de implante pentru remedierea defectelor de schelet, CONRO 2004; Premiul de excelenţă acordat de Senatul Universităţii Politehnica din Timişoara şi Diploma de excelenţă a Facultăţii de Mecanică a Universităţii Politehnica din Timişoara, pe anul 2004, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică.

 

Decedată : 16 septembrie 2007