Dr.ing. Dogariu Lucian

  • Dr.ing. Dogariu Lucian
  •      Membru corespondent
  •      Constructii si Urbanism
  • 21 aprilie 1939

Experienta profesionala

Lucian C. Dogariu: n. 21 aprilie 1939, Arad; Absolvent al Institutul de Construcţii Bucureşti (1959), specialitatea construcţii hidrotehnice; menţionat în Istoria Informaticii în România (1959); inginer la Comitetul de Stat pentru Construcţii Arhitectură şi Sistematizare – Bucureşti (1969) ; cercetător la Institutul de Studii şi Cercetări Hidrotehnice – Bucureşti (1964); inginer la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (1975);C.O.C.C. - Departamentul Analize şi Programare -şef Departament (1969-1990); profesor asociat al Institutului de Arhitectură “Ion Mincu” la catedra de ştiinţe tehnice, cursul Proiectare informatică în Arhitectură (1975-2000); Vicepreşedinte al Comisiei de Automatizare a Proiectării în Construcţii (1975); membru al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri (1991); doctor în ştiinţe inginereşti cu teza “Metode de calcul pentru structurile din bare în stadiul nelinear” (din 2002);din 1993, fondator şi director al S.C. CDT Consulting.