Cercetator St Gr.1 Ing. Dodu Aristide

  • Cercetator St Gr.1 Ing. Dodu Aristide
  •      Membru de onoare
  •      Inginerie mecanica
  • 09 iunie 1923

Experienta profesionala

Aristide Dodu, n.09 iunie 1923, Vultureni, jud.Bacău. 

A absolvit în 1949 Facultatea de Textile – Institutul Politehnic Bucureşti, Academia de Arte Frumoase şi Seminarul Pedagogic Universitar Bucureşti; Între 1949 – 1954 Inginer şef serviciu la Întreprinderea "Apollo"  Bucureşti, 1954 – 1989 Cercetător st.pr. / Şef laborator cercetări st. / Specialist consultant şi membru în Consiliul Ştiinţific al Instit. de Cercetări Textile Bucureşti, 1949 – 1985 Profesor asociat pt. Învăţământul Tehnic Textil de toate gradele în Bucureşti şi Iaşi, 1952 – 2005 Expert tehnic / Consultant / Evaluator pt. domeniul textil, 1952 – 1989 Secretar st. al Secţiei Industria Uşoară şi Membru în Biroul Executiv din cadrul ASIT şi CNIT, 1952 – 1985 Membru în Colegiul de Redacţie al Revistelor "Industria Textilă" / "Industria Uşoară", 1990 – 97 Membru în Biroul executiv AGIR, 1990 – 2002 Membru în Consiliul AGIR, 1990 – 2005 Membru în Colegiul Director al publicaţiei "Univers Ingineresc", 1990 – 2005 Pres. al Societ. Inginerilor Textilişti din cadrul AGIR; A realizat peste 180 de teme de cercetare st., 35 de invenţii brevetate de OSIM, a creat Şcoala Românească de Cercetare şi Producţie a Protezelor Textile Medicale Implantabile la Om (valve biologice de inima, proteze vasculare, ligamente, aţă chirurgicală implantabilă, înlocuitor de meninge, proteze craniene, etc.).Este autor/coautor pt. Elaborarea şi publicarea a 62 de tratate, cărţi, manuale, culegeri de referinţă, printre care: "Tricotaje din fire sintetice" (1959), "Manualul Inginerului Textilist" (1959), "Tehnologia Tricotajelor" (1960 – 1962), "Lexiconul Tehnic Roman" în 24 vol. (1949 – 66), "Manualul Inginerului Textilist" (MIT) vol. I, II, III (2002 – 04), "Dicţionarul poliglot textil" sase caiete (2002 – 04); autor sau coautor a peste 500 de comunicări şi referate st. elaborate şi susţinute la congrese, seminarii, simpozioane şi dezbateri, din care cca.350 au fost publicate în reviste de specialitate  din tara şi din străinătate. 

Are decoraţii, medalii, premii şi diplome de onoare, de merit sau de excelenta, diplome şi medalii la saloanele de invenţii din ţara şi saloanele internaţionale de la Geneva şi Bruxelles, Premiul I şi Laureat CNST pt. activitatea st., Premiul de excelenta şi medalie nominalizata AGIR (1996), Premiul AGIR 2004 în domeniul "Ingineria Textilelor şi Pielăriei" pt. coordonarea şi elaborarea MIT (2005); Consiliul profesoral al Fac. de Textile – Pielărie din Univ. Tehnică Iaşi, Asoc. Generală a Inginerilor din România, Membru al Comisiei de Terminologie pt. Ştiinţe Exacte din Acad. Romana, Acad. de Ştiinţe din New York, Asoc. Experţilor şi Consultanţilor AEXEA, Pres. de Onoare al Feder. Internat. a specialiştilor în Tricotaje – Secţia Romana, Pres. de Onoare al Societ. Inginerilor Textilişti din România.