Prof.dr.ing. Dobre Ionel

  • Prof.dr.ing. Dobre Ionel
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 22 martie 1936

Experienta profesionala

Ionel Dobre, n.22 martie 1936, Craiova, Absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din Craiova (1958).

După absolvirea facultăţii a ocupat funcţia de şef de secţie micromotoare la intreprinderea Electromotor Timişoara. În anul 1962, se transferă la Institutul Politehnic Timişoara, ocupând prin concurs toate funcţiile carierei universitare. Profesor titular din 1990. 

A susţinut în anul 1977 teza de doctorat ”Contribuţii la studiul dinamicii şi durabilităţii structurilor de rezisteţă ale vehiculelor solicitate de sarcini aleatoare”. Dispunând de o bogată experienţă industrială a modernizat conţinutul cursurilor susţinute la Facultatea de Mecanică Agricolă şi a laboratoarelor destinate studenţilor.Pe lângă activitatea didactică a desfăşurat cercetari ştiinţifice concretizate prin realizarea unor autentice premieri industriale.

Este autorul a 7 brevete de invenţie înregistrate în ţară şi străinătate. Uzine importante din România: Electromotor Timişoara, Electroputere Craiova, Combinatul Siderurgic Hunedoara, Vagoane Arad etc. sunt beneficiare ale rezultatelor ştiinţifice obţinute de el. Are contribuţii în domeniul oboselii materialelor la solicitări deterministe şi aleatoare, teoriei concentratoarelor de tensiune şi mecanica fisurilor, încercări de materiale şi analiza experimentală a tensiunilor, în studiul fluajului conductoarelor electrice. A publicat peste 140 de lucrări ştiinţifice. A fost membru a numeroase asociatii ştiinţifice, precum AOS, Asociaţia Română a mecanicii ruperilor etc.

Decedat: 2005.