Prof.dr.ing. Deciu Eugeniu Dorin

  • Prof.dr.ing. Deciu Eugeniu Dorin
  •      Membru decedat
  •      Mecanica tehnica
  • 06 octombrie 1931

Experienta profesionala

Dorin Deciu E.G., n.6 octombrie 1931, Bucuresti. 

Studii primare şi secundare Bucureşti între 1938-1950. Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică, secţia maşini de forţă şi utilaj hidropneumatic 1950-1954. Diplomă de inginer în sesiunea ianuarie/februarie 1955 (diplomă de merit). Doctor inginer în specialitatea mecanică (1979) cu teza: ”Contribuţii la studiul privind mecanica fenomenelor de deformare a corpurilor cu proprietăţi vîscoplastice”. 

A fost bursier la Universitatea Tehnică din Darmstadt (Germania). Între 1954-1955 a lucrat la I.I.S. Centrigufa Bucureşti, ca stagiar. După terminarea studiilor a fost repartizat la Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei Române (1955-1963). În 1962 a cumulat un post de asistent la Catedra de Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. A urcat treptele ierarhice ale învăţământului superior devenind profesor universitar în 1993. A elaborat singur sau în colaborare numeroase lucrări de specialitate, publicate în ţară şi în străinătate (157). 

Decedat: 2002