Prof.dr.ing. Crudu Ioan

  • Prof.dr.ing. Crudu Ioan
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 29 august 1927

Experienta profesionala

Crudu Ioan, M. N. la 29 august 1927, Com Scheia (Sat Mihoveni), jud. Suceava.

Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (2001). Diplomat al Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” din Iaşi, Facultatea de Mecanicǎ (1950) Doctor inginer, Universitatea Tehnicǎ „Gh.Asachi” din Iaşi (1969). Senator de onoare al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Preparator, ca student (1950), asistent, şef de lucrări şi conferenţiar la Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”din Iaşi (1950-1974); profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” dinGalaţi (1974-1999). In prezent este profesor consultant la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Tribologie(1978), membru al Societăţii de Tribologie din Germania (Gesellschaft fur Tribologie) (1981), redactor şef al Analelor Universităţii din Galaţi (1976), în prezent redactor şef al Fascicolei de Tribologie (1982); recunoscută pe plan internaţional; membru în Colegiul de redacţie al revistei „Trenie i iznos” al Academiei Ruse (2001). In cercetarea ştiinţifică, a introdus conceptul de „tribosistem special” şi de „tribomodel” cunoscute şi apărute pe plan naţional şi internaţional. In 1978 a organizat la Galaţi prima conferinţă a specialiştilor în frecare şi uzură „TRIBOTEHNICA-78”, iar în 2003 „ROTRIB-03” cu participare internaţionala. A condus 29 teze de doctorat în Tribologie şi Încercări de materiale şi 7 în maşini Agricole la Iaşi. A elaborat, singur sau în colectiv, 39 lucrări prezentate la sesiuni şi conferinţe în străinătate  (Anglia, Italia, Bulgaria, Franţa, Japonia,Polonia, Serbia, Elveţia, Danemarca, Moldova, Rusia, Cehia, Austria, Turcia,Ungaria ş.a.) şi 97 comunicări în ţară. Este autor şi coautor la 19 brevete deinvenţie şi la 40 contracte de cercetare ştiinţifică. In prezent coordonează un colectiv de ingineri mecanici şi metalurgici, fizicieni şi matematicieni în realizarea unui contract, cu participare de la Univ. Al.I.Cuza Iaşi, UZINSIDER– Galaţi şi SIDEX MITALL-Galaţi, privind procesul de turnare continuă a oţelului.

Publicaţii în edituri centrale: A. Iacoban, I Crudu – Utilaje şi maşini folosite în lucrări genistice. Ed. Militară MFA (1953); I. Crudu ş,.a. Atlas Reductoare cu roţi dinţate, Ed. Did. Şi Ped. Bucureşti (Ed.1-1981) (Ed.2 – 1982); Colaborare la: vol.I. Încercareamaterialelor Ed. Tehnică (1982) şi vol.III (1986); Organe de maşini Ed. Did. şiPed. (1985); Dicţionar de conducere şi organizare – Ed. Politică (1985) Cavitaţia în sisteme tehnice şi biomecanice Ed. Zigotto – Galaţi (2005). Autorunic: Bazele proiectării în Organe de maşini. Ed. ALMA Galaţi (2000) şi Fiabilitatea şi calitatea sistemelor mecanice. Ed. S.C. F&F INTER SRL –Gheorgheni (2003). In pregătirea „Tribosistem tribomodel în tehnica actuală”. Pentru uzul studenţilor s-au editat două cursuri (1977-1994) şi-n colaborare 3 îndrumare de laborator şi proiect (1968, 1979, 1994).  Pe linia didactică: a) Organizarea activităţii de cercetare a procesului didactic şi activitatea ştiinţifică la secţia de „Mecanică Agricolă” la Univ.Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi; b) Organizarea procesului didactic şi a activităţii de cercetare ştiinţifică la Universitatea din Galaţi, în calitate de rector (1974-1981); c) Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică în catedra Organe de maşini (1981-2000) şi realizarea unei hale laborator de către C.S.Galaţi ca urmare a colaborării îndomeniul Tribologiei.

Decedat: 2012