Dr.ing. Cosovliu Octavian

  • Dr.ing. Cosovliu Octavian
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 18 septembrie 1927

Experienta profesionala

Octavian Cosovliu: născut la Brăila, la 18.09.1927. A absolvit liceul in Brăila, iar apoi a urmat cursurile Institutului Politehnic "Gh. Asachi" din Iaşi, pe care le-a absolvit in 1951. In perioada 1951 - 1959 a lucrat pe şantiere in judeţele Brăila şi Galaţi. In 1959 a fost transferat la DSAPC Galaţi, in funcţia de director al Direcţiei Tehnice de Proiectare, iar apoi de inginer şef al proiectării, pană la pensionarea, pentru limită de varstă, in 1990. In continuare, a lucrat la acelaşi institut, in cadrul Consiliului Tehnico - Economic. A susţinut teza de doctorat cu titlul "Studiu asupra conlucrării cu terenul de fundaţie la unele clădiri de locuit cu cinci nivele fundate pe loess in regiunea Galaţi" in 1986, la Institutul de Construcţii Bucureşti. Dl. Coşovliu şi-a desfăşurat o mare parte a activităţii sale in cadrul Institutului de Proiectare al Judeţului Galaţi, in cadrul căruia a elaborat proiecte şi studii de profil construcţii civile şi industriale şi studii cu caracter mixt privind comportarea structurilor de construcţii fundate pe terenuri dificile de fundaţie. In acest cadru a iniţiat, proiectat şi realizat lucrări cu caracter experimental privind comportarea in exploatare a unor tipuri de structuri cu pereţi, schelete sau hybrid, dispuse pe astfel de terenuri, urmărind comportarea lor sub efectele tasărilor induse de umezirile controlate. Prelucrarea rezultatelor obţinute din monitorizarea şi măsurările efectuate au servit la completarea măsurilor de protecţie privind concepţia de proiectare a construcţiilor ce se fundează in astfel de condiţii. O altă latură a activităţii in domeniu unde d-sa are contribuţii demne de interes o constituie preocupările in domeniul protecţiei antiseismice a construcţiilor, preocupări ce au putut fi cunoscute şi prin faptul că evenimentele seismice mai reprezentative, manifestate in ultimii 50 de ani din ţară (4.III.77, 31.VIII.86, 30/31.V.90) nu au produs efecte semnficative asupra intregului fond nou construit din anul 1960, in intreaga zonă Galaţi - Brăila - Tecuci, zonă ale căror proiecte de fond construit au fost coordonate de d-sa. Merită  deasemeni subliniat faptul că in obţinerea acestor rezultate şi-a asigurat de la inceput un "team" de colegi capabili, buni profesionişti pe ramura structurii şi pe geo-laborator, care i-au stat alături in fiecare etapă a acestui complex program. Mai trebuie adăugat şi merituoasa atitudine a d-sale de a se adresa intotdeauna, cand a fost nevoie, către instituţiile de cercetare şi invăţămant pentru sprijin in soluţionarea problemelor mai dificile intampinate in proiectare. Dealtfel, atat INCERC cat şi I.C.B. au făcut parte din instituţiile care l-au sprijinit in acest sens. O menţiune caracteristică pentru d-sa este relativă la preocuparea constatată, incă din anii mai tineri, pentru problema interacţiunii structură/teren, manifestată la inceput in domeniul static (polarizată in jurul temei tratate in cuprinsul tezei de doctorat) şi apoi in domeniul dinamic cu colaborarea şi sprijinul logistic şi matematic al C.F.P.S. şi I.C.B. De altfel, prezentarea acestor preocupări la epocă a fost făcută de d-sa intr-o sesiune a Secţiei de Ştiinţe Tehnice la Academia Romană in luna noiembrie 1991. In paralel cu activităţile menţionate, se poate sublinia activitatea sa de cadru didactic asociat pentru discipline de specialitate in cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" Galaţi, precum şi preocuparea pentru elaborarea unui bogat volum de lucrări tehnico-ştiinţifice, publicate şi/sau susţinute in cadrul unor manifestări tehnice de profil din ţară şi din străinătate. Pe parcursul contactelor pe care le-am avut cu dansul, am apreciat, alături de competenţa deosebită de practician, interesul şi capacitatea de organizare şi conducere a unei activităţi de cercetare pretenţioase, menită să compenseze limitele informaţiei oferite de literatură pentru condiţiile specifice de teren pentru care trebuiau găsite soluţii eficiente de protecţie a construcţiilor. Meritele deosebite ale activităţii dansului i-au adus numeroase distincţii, prinre care cea de cetăţean de onoare al oraşului Brăila. Privită pe ansamblu, activitatea pe plan profesional şi ştiinţific a d-lui dr. ing. Coşovliu poate fi apreciată ca o contribuţie reală şi utilă la dezvoltarea activităţii de construcţii şi poate justifica primirea sa n cadrul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.