Prof.dr.ing. Constantinescu Victor Romulus

  • Prof.dr.ing. Constantinescu Victor Romulus
  •      Membru decedat
  •      Stiinta si ingineria materialelor
  • 16 mai 1932

Experienta profesionala

Victor Romulus Constantinescu, n.16 mai 1932, Sibiu.

Absolvent al Liceului “Gheorghe Lazăr” din Sibiu, 1951, şef de promoţie. Licenţiat al Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 1956, şef de promoţie. Doctor inginer în Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor din 1972. Cadru didactic al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (U.T.C-N) de peste 52 de ani. A parcurs toate treptele didactice, iar actualmente este Profesor Universitar Consultant al U.T.C-N. A fost membru al Senatului U.T.C-N. timp de 27 de ani, iar din anul 2002 este Senator de Onoare. A fost 8 ani şeful Catedrei de Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor şi 8 ani Decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Este conducător ştiinţific de doctorat din anul 1990 în domeniul Ştiinţei Inginereşti, specialitatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Este membru fondator şi preşedinte al Societăţii de Metalurgia Pulberilor din România. Este membru al “American Society for Metals”, membru al “American Powder Metallurgy Institute” din S.U.A., membru al “New York Academy of Science” din S.U.A., Doctor Honoris Causa, Universitas Internationalis Studiorum “PRODEO”, N.Y., U.S.A. 

În activitatea de cercetare ştiinţifică a elaborat în calitate de autor şi coautor peste 300 de lucrări ştiinţifice din care peste 140 au fost publicate în ţară sau în străinătate în reviste de prestigiu, iar cu peste 180 de lucrări a participat la sesiuni ştiinţifice sau congrese naţionale sau internaţionale. O serie de lucrări au fost prezentate la sesiuni ştiinţifice ale Academiei Române, Secţia Ştiinţe Tehnice. A elaborat peste 12 tratate de specialitate şi manuale universitare. A realizat peste 120 de contracte de cercetare ştiinţifică. Se remarcă în premieră în România şi unele pe plan internaţional procedee de elaborare a metalelor deficitare din aliaje dure uzate, materiale noi elaborate prin metalurgia pulberilor, materiale compozite pentru sculele de foraj cu diamante, materiale şi piese pentru rachete, materiale şi piese pentru electrorefulare a oţelului la temperature ridicate, procedee speciale în metalurgia pulberilor. Aceste rezultate au derivat din 10 brevete de invenţii pe care le-a elaborat, unele fiind premiate la nivel naţional. A elaborat şi condus primul program naţional de fabricare a pieselor sinterizate precum şi programele aferente de elaborare de noi materiale prin metalurgia pulberilor. A organizat primele conferinţe naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniul metalurgiei pulberilor din România. A iniţiat şi realizat înfiinţarea în România a facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,Ingineria Mediului Industrial, pe baza experienţei acumulate în S.U.A. şi a studiilor comparative din Anglia, Germania, Franţa, Canada şi Japonia. A condus şi conduce doctorate vizând elaborarea de noi materiale şi produse ale metalurgiei pulberilor. I s-au decernat diplome de onoare şi diplome de excelenţă atăt de către U.T.C-N., M.E.C., precum şi de către alte instituţii. A fost selectat de mai multe ori pentru “The International Directory of  Experts and Expertise” publicat de American Biographical Institute, iar în anul 2007 a fost selectat pentru “Medalia de Aur” a acestui institut. 

Decedat: 2014