Prof.dr.ing. Constantin Ioan

  • Prof.dr.ing. Constantin Ioan
  •      Membru decedat
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 01 februarie 1939

Experienta profesionala

Ioan Constantin ,n.01 februarie 1939, Bucureşti 

Studii: - inginer în specialitarea Electronică Industrială şi Radiocomunicaţii , UPB(1960), - doctor inginer în Radiotehnică şi Radiocomunicaţii UPB(1970), -stagii de specializare şi schimb de experienţă (1990-2000): UTA Atena, INPG Grenoble, THD Darmstadt, COLLEGE PARK Maryland, Washington DC. A   Activităţi profesionale:1960 -  inginer la Centrul Radio Bucureşti,  1 1964-  cercetător principal la Institutul de Cercetări al Armatei,1968-  cadru didactic la UPB: asistent, şef lucrări, conferenţiar(1972),    profesor (din 1990), conducător de doctorat (din 1992).Din 1960 până în 1968 cadru didactic asociat la catedra Radiocomunicaţii. Activitatea didactică: A modernizat cursul de Radioreceptoare,a introdus cursul de Tehnica Modernă a Comunicaţiilor (actualul Transmisiuni analogice şi digitale).. Pentru Semnale,Circuite şi Semnale a elaborat cursuri,îndrumare de laborator şi culegeri de probleme.Pentru cursul Transmisiuni de date pe canale radio a elaborat monografia Principiile Transmisiunilor de Date (2002). Activităţile de management în învăţământ:  1986– 1992 - şef al catedrei Telecomunicaţii, 1992-2004 - prorector al   U.P.B, 1994 – 2000 coordonator programe TEMPUS,1994-1998, responsabil pentru partea română la un program Leonardo. Activităţi de consultanţă şi îndrumare în afara învăţământului : membru în consilii de administraţie la SN  Radiocomunicaţii ; membru in  comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi de director etc. Activităţi de cercetare ştiinţifică: A studiat, a cercetat şi publicat numeroase lucrări, ce conţin rezultate originale în domeniile:metode de aproximare în analiza şi sinteza circuitelor electrice (1960-1972) publicand impreuna cu Prof. Gh.Cartianu monografia :Sinteza in domeniul frecveţă, Ed.Academiei 1992;Sisteme şi circuite pentru radiocomunicaţii.Pentru lucrări din domeniu, a primit în anul 1994 premiul “Traian Vuia” al Academiei Române;.Lucrări în cooperare intenaţională prin programul Leonardo. Recunoaşterea ştiinţifică:atestat prin publicarea a peste 75 de articole în tară şi străinătate şi 25 manuale şi cărţi ;conducător de doctorat din 1992 ; membru  al Consiliului Naţional de Atestare a titlurilor ştiinţifice(1992-2000); a condus sectiunile de comunicari stiintifice la conferinte nationale si internatioale; membru IEEE din 1991 şi senior membru IEEE din 1993;expert CNEEA din 1992.

Decedat: 2010