Prof.dr.ing. Cioc Dumitru

  • Prof.dr.ing. Cioc  Dumitru
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 28 iunie 1919

Experienta profesionala

Dumitru Cioc, n.28 iunie 1919, com.Bistretu-Dolj. Studii: Liceul militar D.A.Sturdza Craiova 1930-1938, Scoala de Ofiţeri de Artilerie 1938-1940, Facultatea de Construcţii feb.1945-iunie 1948 calificativ Cum Laude, doctor inginer 1968 cu teza ”Calculul mişcărilor nepermanente în conducte, sonicitate şi pompaj sonic”. Funcţii didactice: asistent 1949, şef de lucrări 1950, conferenţiar 1952, profesor 1968.1989, decan Facultatea de Hidrotehnică 1968-1978, prorector ICB 1977-1984.Funcţii tehnice:  şef divizie hidrotehnică  proiectare Canal Dunăre M. Neagră 1949-1954, şef de secţie, director adjunct la Institutul de Cercetări Hidrotehnice 1954-1858, inginer specialist în Comisia Mixtă Româno-Jugoslavă pentru proiectarea UHE Porţile de Fier I.Activitate tehnică şi ştiinţifică: calcule de regim nepermanent pentru Canalul  Dunăre M.Neagră, proiecarea primelor lucrări sistematice de irigaţii pe 2000 de hectare 1950-1952, calcule de regim nepermanent pentru  îndiguirea Dunării cu folosirea calculului automat cu programe proprii, 1959, programe de calcul pentru lovitură de berbec aplicate la cca 200 de staţii de pompare şi la UHE Lotru şi Sebeş-Gâlceag, introducerea calculului automat în învăţământul de construcţii, 1968, sistem integrat de progame pentru calculul şi optimizarea reţelelor hidraulice 1990-2000-2006. Publicaţii : 12 manuale şi  tratate, 75 de articole şi comunicări publicate intern şi la conferinţe internaţionale, 14 brevete de invenţii. Lucrărea Calculul transmisiilor sonice cu discontinuiţi (coautor prof. A Măruţă, 1964) a primit premiul Aurel Vlaicu al Academiei Române, iar lucrarea Calculul reţelelor hidraulice, optimizare siguranţă (coautor prof. A. Anton, 2001) , a primit premiul Anghel Saligny al Academiei Române. Articolul “Une methode directe pour letablissemnt des relations generales de calclul pour le mouvement nonpermanent dans les systemes hydraulique en pression” a fost publicată în  Comptes Rendus de lAc. de Sciences, T. 259 nr 8, Paris, 1964.    Distincţii: doctor Honoris Cauza al ITCB, Ordinul Jugoslav cu Steaua de Aur, 1972,  Ordinul Merite pentru Invăţământ în gradul de Mare Ofiţer, 2004 şi alte 5. Bibliografie critică:  Andonie, George, Istoria Matematicilor  Aplicate Clasice în România, (1971), Enciclopedia Marilor Personalităţi, Vol VI(2004), Appl. Mech. Review, USA(1972).