Prof.dr.ing. Catuneanu Vasile

  • Prof.dr.ing. Catuneanu Vasile
  •      Membru decedat
  •      Electronica, Automatica
  • 06 decembrie 1918

Experienta profesionala

Vasile Cătuneanu, n.6 martie 1918,com. Galata, jud.Iaşi. Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti-Facultatea de Electromecanică (1947).Doctor inginer în specialitatea radioelectronică în 1957.Cercetător de excepţie,este autor a numeroase cercetări în domeniul calităţii,în optimizarea fiabilităţii sistemelor,în studiul comportării aparaturii electronice în condiţii de stres.Ca recunoaştere a meritelor acestor lucrări a fost decorat cu ordine şi medalii ale statului român: este laureat al Premiului pentru Cercetare Ştiinţifică (1967),Premiului Academiei Române (1985) privind fiabilitatea sistemelor de telecomunicaţii etc. Prezenţa sa într-o serie de organisme naţionale şi internaţionale este o recunoaştere a meritelor sale în plan ştiinţific şi social.A fost membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din New York (1995), Vicepresedinte al AGIR,Decan al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul Politehnic Bucureşti (1965-1976), Director în Direcţia de Învăţământ Superior şi Cercetare (1976-1986), Rector al Universităţii Spiru Haret (1991-1992). A fost coautor de manuale universitare şi cărţi de specialitate (25) , autor a 130 de articole, publicate în ţară şi străinătate,brevete de invenţie (20). A avut merite deosebite în promovarea cunoştiinţelor de specialitate şi în formarea generaţiilor de viitori ingineri. 

Membru fondator.