Prof.dr.ing. Bumbaru Severin

  • Prof.dr.ing. Bumbaru Severin
  •      Membru decedat
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 16 octombrie 1933

Experienta profesionala

Severin M Bumbaru , n.16 octombrie 1933, Galaţi. Dr.ing., profesor Universitar.

Titlul de inginer în automatizări obţinut în anul 1957 la Institutul de Construcţii Navale din Sankt Petersburg.În anul 1965 a efectuat o specializare de 10 luni în calculatoare    electronice la Universitatea din Liège (Belgia). Titlul de doctor ing.în automatizări obţinut în anul 1972 la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi-Iaşi cu teza de doctorat: „Modelarea matematică şi simulare pe calculator a fierbătorului din industria celulozei”. 

Din 1957 asistent universitar, iar din 1960 şef de lucrări la Institutul Politehnic din Galaţi. Din 1974 şef de lucrări, iar din 1990 profesor  la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Din anul 1990 conducător de doctorat în domeniul „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”. Prorector al universităţii (1990-1993), director al „Colegiului Universitar Tehnic, Economic şi de Informatică din Galaţi” (1993-1996), şef al „Catedrei de Calculatoare şi Informatică Aplicată” de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (1992-2004). Profesor consultant la aceeaşi universitate începând din 2004. Membru în SRAIT (Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică) şi în AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România). Are 12 cărţi şi 157 de articole şi comunicări ştiinţifice publicate, din care 23 comunicări la conferinţe ştiinţifice din străinătate. 

Principalul domeniu de cercetare ştiinţifică este inteligenţa artificială şi aplicaţiile ei în conducerea proceselor tehnologice, în diagnoza tehnică şi medicală şi în instruirea asistată de calculator. A creat colectivul de cercetare pentru inteligenţă artificială de la  Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, iar toate tezele de doctorat pe care le-a condus şi le conduce (din care 15 au fost susţinute public până în  prezent) şi majoritatea lucrărilor ştiinţifice publicate se încadrează în acest domeniu. A condus colectivul de la Galaţi care a participat la proiectul european FP5 „Demetra” cu cercetări privind aplicarea tehnicilor de inteligenţă artificială în evaluarea şi predicţia toxicităţii pesticidelor în agricultură. Dintre contractele de cercetare la nivel naţional menţionăm temele privind cercetări pentru diagnoza defectelor la instalaţii hidraulice utilizând modele hibride neuro-fuzzy, cercetări pentru realizarea unor agenţi hibrizi neuro-fuzzy în mediu multi-agent şi cercetări pentru realizarea sistemelor educaţionale integrate pe internet.