Prof.dr.ing. Bostan Viorel

  • Prof.dr.ing.  Bostan Viorel
  •      Membru de onoare
  •      Mecanica tehnica
  • 27 august 1972

Experienta profesionala

1997-2004 – Teaching Assistant, Department of Mathematics, The University of Iowa, Iowa City, USA;

2004-2008 – Lector superior, catedra “Matematica”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

2008-prezent – director Filiera Anglofonă, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

2008-2014 – Conferenţiar universitar, catedra “Automatica și tehnologii informaționale”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

2014-prezent – Expert național al Republicii Moldova în comitetul ”Spațiu” al programului Horizon 2020, UE

2015-prezent – Profesor universitar, catedra “Automatica și tehnologii informaționale”, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Domeniile de activitate științifică:

Mecanica mediilor continui; Probleme de contact; Dinamica computațională a fluidelor; Sisteme de conversie a energiilor regenerabile; Modelarea matematică a inundațiilor; Controlul atitudinii micro-sateliților; Analiza numerică; Metoda elementelor și volumelor finite, Modelare matematică.

Specializări, perfecţionări:

Mai-August 2001 – Safety Research and Development Department, Ford Research   Laboratory, Ford Motor Company, Detroit, MI, USA;

Iulie-Septembrie 2010 – Hochshule Konstanz, Konstanz, Germania.

Activitate ştiinţifică şi inventivă:

·      Monografii, 5;

·      Manuale, 1;

·      Articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate, lucrări la sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 168;

·      Brevete de invenţie, 22.

Decorări, aprecieri:

·      Conference Fellowship for Outstanding Research, Massachusetts Institute of Technology, USA (2003);

·      Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente, decernat cercetătorilor tineri (2006);

·      Premiul Senatului UTM ”Savantul Anului” (2013);  

·      Premiul Academiei de Științe a Moldovei ”Savantul Anului 2014” (2014);

·      Premiul Senatului UTM ”Cel mai bun Cadru Didactic al Anului” (2014);  

·      6 Premii speciale ale juriului, 45 Medalii de aur, 13 Medalii de argint, 2 Medalii de bronz la 45 Saloane și Expoziții de Inventică și Transfer Tehnologic;

Domeniile de aplicare a cercetărilor științifice:

1.     Probleme de contact în calculul organelor de mașini

2.     Modele şi metode matematice de descriere a proceselor aero-hidrodinamice în sisteme de conversie a energiilor regenerabile

3.     Modelarea și simularea inundațiilor

4.     Elaborarea micro-satelitului „Republica Moldova”

5.     Elaborarea  „Pendulului Foucault” cu cinematică interactivă