Ing. Blemovici Alexandru

  • Ing. Blemovici Alexandru
  •      Membru asociat
  •      Stiinta si ingineria materialelor
  • www.schaeffler.ro
  • 16 februarie 1967

Experienta profesionala

Perioada: Din 2003 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat: Administrator societate & Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale: Management fabrică

Numele şi adresa angajatorului: S.C. Schaeffler România S.R.L., Aleea Schaeffler nr. 3, Cristian, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie industrială: componente auto şi rulmenţi pentru aplicaţii industriale

Perioada: Din 1995 până în 2003

Funcţia sau postul ocupat Administrator societate & Director general

Activităţi şi responsabilităţi principale: Management

Numele şi adresa angajatorului: Freshtex Textile Finishing S.R.L.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Servicii industriale textile

Perioada: Din 1991 până în 1995

Funcţia sau postul ocupat: Inginer proiectant

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului: Uzina Tractorul Braşov

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Producţie auto


Studii

Perioada: Din 1993 până în 1995

Calificarea / diploma obţinută: Curs postuniversitar

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Program training de inginerie economică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Carl Duisberg Gesellschaft / Kloeckner & Co AG, Duisburg, Germania

Perioada: Din 1986 până în 1991

Calificarea / diploma obţinută: Diplomă universitară inginer

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Facultatea TCM (Tehnologia Construcţiilor de Maşini)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea „Transilvania” din Braşov