Prof.dr.doc.ing. Belousov Vitalie

  • Prof.dr.doc.ing. Belousov Vitalie
  •      Membru decedat
  •      Inginerie mecanica
  • 02 mai 1930

Experienta profesionala

Vitalie Belousov, n.02 mai 1930, Bălţi, R.Moldova. 

După absolvirea Liceului „Roman Vodă” din Roman a urmat cursurile Institutului Politehnic din Iaşi, Facultatea de Mecanică, absolvită cu calificativul „foarte bine” în 1954; în 1966 a obţinut diploma de doctor inginer în domeniul tehnologiei metalelor. A fost angajat ca asistent la Institutul Politehnic din Iaşi în 1954, ocupând pe rând următoarele funcţii didactice: asistent (1954-1958), şef de lucrări (1958-1968), conferenţiar (1968-1972), profesor (1972-prezent). 

A condus activităţi didactice la proiectarea sculelor aşchietoare (disciplină principală). A desfăşurat o bogată şi rodnică activitate tehnico-inginerească, didactică, ştiinţifică şi de conducere administrativă. În Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, din 1990 până în 1996 a ocupat funcţia de rector; iar între 1992-2004, a fost director general al Institutului Naţional de Inventică Iaşi. Este preşedinte al Comisiei de Inventică a Academiei Române, preşedinte de onoare al Societăţii Inventatorilor din România. Activitatea ştiinţifică se regăseşte în 21 de monografii, manuale şi tratate (două în străinătate, în colaborare), 4 manuale şi îndrumare litografiate, 25 de articole publicate în Franţa, Italia, Finlanda, Elveţia, Belgia, Spania, Moldova, Estonia, Austria, 8 brevete obţinute în SUA, RFG, Franţa, Elveţia şi Italia, 116 brevete în ţară, 111 lucrări publicate în reviste de specialitate, 59 lucrări în volumele sesiunilor ştiinţifice. Afilierea la asociaţii profesionale, ştiinţifice sau culturale: membru de onoare (cu plachetă de aur) al Academiei Europene de Arte (Belgia); membru corespondent al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte, Paris, 2000. 

Distincţii şi recunoaşteri: Doctor Honoris Causa a Universităţii Tehnice din Chişinău; Doctor Honoris Causa a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Doctor Honoris Causa a Universităţii Tehnice din Ucraina, Personalitate de vârf a secolului XX, Institutul Bibliografic Internaţional Cambridge, 1998; 91 de medalii, dintre care 71 de aur la saloanele mondiale de invenţii de la Bruxelles, Geneva şi Pitsburg şi la saloanele internaţionale de invenţii de la Barcelona, Zagreb, Varna, Moscova, Chişinău, Iaşi.

Ordine Europene de Stat: Crucea de Cavaler al ordinului „Meritul Inventiv”, Bruxelles, „EUREKA”, 1995; Crucea de Ofiţer al Ordinului „Meritul Inventiv” al Belgiei, 1996; Crucea de Ofiţer al Ordinului „Meritul Belgo-Spaniol”, 1996; Ordinul „Meritul European”, 1996; Ordinul „Curtoazie Europeană”, 1996; Crucea de Comandor al ordinului „Meritul Inventiv”, Bruxelles, 1996; Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de cavaler, 2002; Ordinul Muncii Clasa III, 1972; Ordinul Muncii Clasa III, 1983.