Acad.Prof.dr. Bancila Ion

  • Acad.Prof.dr. Bancila Ion
  •      Membru decedat
  •      Ingineria Petrolului, Minelor si Geonomiei
  • 02 februarie 1901

Experienta profesionala

Ion Băncilă, n.2 februarie 1901, com. Scorţaru Nou, jud.Brăila. A absolvit Facultatea de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti în 1924.A susţinut doctoratul în 1936,la Universitatea din Bucureşti, având in comisie specialişti de marcă ai ştiinţei româneşti şi internaţionale: Ludovic Mrazec, Sorin Athanasiu, I. Simionescu. Suţine docenţa in geologie 1969. A fost preparator, asistent, şef de lucrări pe lângă catedra de geologie a Universităţii Bucureşti  (1924-1947). Geolog şef al Societăţii de Petrol Prahova şi Muntenia (1941-1945); geolog la Comitetul de Stat al Geologiei (1947-1951) şi Geolog şef la Institutul de Studii şi Proiectări hidroenergetice (1951-1978).Activitatea ştiinţifică şi practică s-a concretizat în numeroase studii geologice,printre care”Etude geologique dans le Monts Hăghine as Ciuc”,”Le suiocen de la region de Tazlăul Mare”Donees sur Flysch du Masin sup de Tazlău”,”Zona mediană a filişului Geologic al Carpaţilor Orientali” , ”Raionarea tectonică a teritoriului R.S.Romania”, ”Conditions concernant la geologie en aval de Turnu Severin”,”Possibilites de raccorder les unites du Flych carpatic entre la valeee de la Moldova (România) et les sources du Prut (Ucraina)”,”Geologia amenajărilor hidrotehnice (din flişul Carpatic)” etc. Lista obiectivelor pentru care a condus o instituţie de specialitate care cuprinde peste 15 referinţe în domeniul zăcămintelor de minerale utile şi peste 65 de referinţe din domeniul construcţiilor.Lista lucrărilor publicate conţine peste 100 de titluri,dintre care două manuale de geologie (1935,1951).Activitatea sa ştiinţifică a fost apreciată prin înalte ordine ştiinţifice ale Statului Român:Ordinul Muncii clasa I,Ordinul Steaua Republicii pentru contribuţiile aduse la realizarea uzinelor hidroenergetice de la Bicaz (1961),Firiza(1966),Argeş(1967), Porţile de Fier(1972).Pentru ultima lucrare a primit şi un înalt ordin iugoslav. Membru al Academiei Române din 1992. 

Decedat: 28 martie 2001.