Ing. Avadanei Chiriac

  • Ing. Avadanei Chiriac
  •      Membru decedat
  •      Constructii si Urbanism
  • 08 ianuarie 1927

Experienta profesionala

Născut la Tg. Trotuş, Viişoara, la data de 8.01.1927. A absolvit in 1946 Colegiul Naţional Costache Negruzzi din Iaşi şi in 1953 Institutul de Ingineri pentru Căi de Comunicaţie din Moscova, obţinand brevetul şi insigna acordate celui mai merituos absolvent al institutului. In 1967, cu ajutorul unei burse CEE-ONU, a efectuat o specializare in Italia pentru concepţia şi realizarea de autostrăzi. In 1973 a efectuat in Belgia, Olanda şi RFG studii privind căile navigabile interioare. In 1978 şi 1980 a urmat in cadrul CEPECA cursul "Planificarea / realizarea proiectelor pentru transporturi". A lucrat in activitatea de studii şi proiectare timp de 49 de ani şi in activitatea de execuţie timp de 9 ani. In perioada 1953 - 1960 a activat şi ca asistent cu jumătate de normă in cadrul Institutului de Căi Ferate Bucureşti şi al Universităţii Politehnica Bucureşti. In perioada 1967 - 1973 a avut şi calitatea de membru in Comitetul Tehnic pentru şosele suple din cadrul Asociaţiei Internaţionale Permanente a Congreselor de Drumuri (AIPCR) Paris. 

A participat şi la lucrări efectuate in colaborare cu RSF Iugoslavia şi Republica Moldova (soluţii pentru Porţile de Fier II, pentru lucrarea Stanca - Costeşti şi pentru amenajarea Prutului ca arteră navigabilă). A fost angajat succesiv in cadrul Direcţiei Generale a Construcţiilor - Intreprinderea de Construcţii Căi Ferate Bucureşti, Institutului de Proiectări Transporturi (IPT) din Ministerul Transporturilor Rutiere, Navale şi Aeriene, Direcţiei Generale a Construcţiilor din MTTc, Institutului de Proiectări transporturi Auto, Navale şi Aeriene din M.T.Tc şi Institutului de Proiectări transporturi Auto, Navale şi Aeriene, unde in prezent lucrează in calitate de consilier al directorului general şi şef de proiect complex pentru documentaţii importante. Activitatea profesională depusă in acest cadru a prezentat un volum şi o varietate rar intalnite. A condus execuţia de lucrări civile, studii privind condiţiile locale pentru concepţia de construcţii şi lucrări de infrastructură, elaborarea de documente normative, printre care sunt de menţionat proiectul complex al "Canalului navigabil Dunăre - Marea Neagră", apoi pentru "Canalul navigabil Poarta Albă - Midia, Năvodari", iar din anul 1984 şi pentru "Amenajarea raului Argeş pentru navigaţie, irigaţii şi alte folosinţe". 

Este autor a peste 50 de articole de specialitate şi a peste 10 comunicări la manifestări de specialitate naţionale şi internaţionale. Deţine 16 brevete de invenţie şi inovaţie. Privită pe ansamblu, activitatea pe plan profesional a d-lui inginer Avadanei poate fi apreciată ca o contribuţie reală şi utilă, deosebită, la dezvoltarea activităţii de construcţii şi poate justifica primirea sa in cadrul membrilor de onoare ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.

Decedat: 2014