Prof.dr.ing. Angheloiu Ion

  • Prof.dr.ing. Angheloiu Ion
  •      Membru decedat
  •      Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor - Calculatoare si Telecomunicatii
  • 04 noiembrie 1925

Experienta profesionala

Ion Angheloiu n. 1925, comuna Oarja, jud. Argeş.
Studii: Liceul Militar (1945); Şcoala Ofiţeri de Transmisiuni (1947); Academia Militară de Transmisiuni (1955) la Leningrad. Doctorat (1965) cu teza “Studiul codurilor convoluţionale” la Institutul Politehnic Bucureşti.
Activitatea didactică a desfăşurat-o în Academia Militară, ocupând în perioada 1965 – 1990 funcţia de prorector. A predat disciplina Teoria transmisiunii informţiei. A fost conducător de doctorat. Activitatea ştinţifică s-a concretizat în manuale, cursuri, studii şi aticole publicate, în recenzii şi comunicări ştinţifice şi în cercetări aplicative finalizate cu realizări practice şi brevete de invenţii şi inovaţii. A publicat singur sau în colaborare 12 cărţi cum ar fi “Teoria Codurilor” (1971), “Introducere în sisteme tehnice mari” (1980)- lucrare distinsă în 1981 cu premiul “Traian Vuia” al Academiei Române, “ Securitatea şi protecţia informaţiei în sistemele informatice”(1986), “Lupta radioelectronică” (1963). Competenţa sa ştiinţifică se referă la: teoria codurilor, secretizarea informaţiei, lupta radioelectronică, cât şi la specificul dezvoltării ştiinţei şi tehnicii actuale, sistemele mari si inteligenţa artificială.