Prof.dr.ing. Albert Hermina

  • Prof.dr.ing. Albert Hermina
  •      Membru de onoare
  •      Electrotehnica, Energetica
  • 17 iunie 1925

Experienta profesionala

Doamna ing. Albert Hermina s-a născut in oraşul Galaţi la 17.06.1925. A urmat cursurile facultăţii de Electrotehnică, secţia Electroenergetică din cadrul fostului Institut Politehnic Bucureşti, pe care le-a absolvit in anul 1949 cu rezultate remarcabile "cum laude". Intre 1949 şi 1953 a fost şef de serviciu la Institutul de Studii şi Proiectări Energetice. In anul 1953 este numită dispecer şef la Dispecerul Energetic Naţional unde a reuşit să asigure organizarea şi coordonarea activităţilor in cadrul sistemului energetic al Romaniei, aflat in curs de dezvoltare. De asemenea, indeplineşte funcţia de director adjunct la Ministerul Energiei Electrice. Intre anii 1964 şi 1985 a fost consilier şi expert tehnico- ştiinţific al Ministerului Energiei Electrice şi RENEL. Din anul 1985 lucrează la ISPE ca consilier tehnic, şef de proiect, coordonator de lucrări. Intre anii 1948 şi 1964 a activat in invăţămantul superior ca asistent şi apoi şef de lucrări la disciplina de Bazele Electrotehnicii A avut o contribuţie importantă la elaborarea primului plan de electrificare al Romaniei şi la organizarea dispecerului naţional al sistemului energetic precum şi dotarea acestuia cu instrumentele informatice de analiză şi conducere necesare. A iniţiat metoda de analiză a siguranţei instalaţiilor energetice prin procese stocastice de tip Markov (certificat de inovator), metodă generalizată in prezent. Este autor al brevetului de inventator pentru un echipament informatic pentru monitorizarea tensiunii in retelele electrice. Este autoarea a peste 300 articole publicate in reviste din Romania şi a peste 40 in reviste străine. A elaborat 14 normative privind instalaţiile energetice. 

Este autor la 13 cărţi de autor, dintre care menţionăm "Metode statistice probabilistice utilizate in energetică", Ed. Tehnică (1968), "Pierderi de putere şi energie in reţelele electrice. Determinare. Măsuri de reducere", Ed. Tehnică (1984, 1997), "Alimentarea cu energie electrică a intreprinderilor industriale", Ed. Tehnică (1979, 1987), "Consideraţii privind calitatea energiei electrice livrate" (1998), "Planificarea dezvoltării sistemului energetic naţional in actualele condiţii ale pieţei de energie electrică", Managementul Energiei, Ed. AGIR (2006), "Power and energy losses in electric networks, in Electric Power Systems Electric Networks", Ed. Academiei Romane (2006), "Frequency Variations, in Handbook of Power Quality", Ed. Wiley (2008). A tradus şi adaptat 8 volume din domeniul electrotehnicii şi energiei electrice. Are titlul de "Power Quality Expert 1st Level", LPQI, din 2006. Este membru al principalelor asociaţii profesionale din ţară şi de peste hotare in domeniul energetic. 

Pentru lucrările realizate a primit premiul Aurel Vlaicu al Academiei Romane in anul 1974, are Ordinul Muncii cl.III precum şi alte ordine şi medalii de stat. A primit Ordinul Naţional Steaua Romaniei in grad de cavaler. In prezent, işi desfăşoară activitatea in cadrul Institutul de Studii şi Proiectări Energetice -ISPE S.A. Divizia Sisteme, Secţia Sisteme Energetice, Colectiv Analize de Sistem. Este şi in prezent deosebit de prezentă in activităţile tehnice şi ştiinţifice din sistemul energetic fiind o prezenţă activă la toate manifestările ştiinţifice din domeniu. Este cunoscută ca "doamna energeticii romaneşti". Ca preocupări in afara celor de specialitate sunt muzica şi lectura. Cunoaşte limbile franceză, engleză, germană, rusă.